Suomen kekseliäimmät kunnat ja innostavimmat kehittämisteot palkitaan

Takaisin

Hollola on mukana palkittujen joukossa kahdella teolla: Yksinäisyydestä yhdessä tekemiseen - Työpariesimiestyö varhaiskasvatuksessa sekä Osallisuussparrausta esimiehille.

Kuntatyön kehittämistä juhlistetaan 7. joulukuuta Kuntatyö2030 -gaalassa Helsingissä. Finlandia-talolla järjestettävässä tilaisuudessa myönnetään kymmenille kuntatyöpaikoille yhteensä 58 palkintoa tuloksellisesta kehittämistyöstä.

Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Palkittavat teot on valittu 192 kehittämisratkaisun joukosta, jotka on vuoden 2021 aikana julkaistu Tekojen tori -sivustolla.

Tänä vuonna eniten kehittämistekoja Tekojen torille on ilmoitettu opetus- ja kasvatussektorilta sekä sosiaali- ja terveysalalta. Monet kehittämisteot koskivat koko kuntaorganisaatiota ja niiden teemana oli esimerkiksi työhyvinvoinnin tai esihenkilötyön parantaminen.

- Työelämä on muutoksessa ja työn tekemisen tavat uusiutuvat. Kunta-alalla tämä näkyy esimerkiksi teknologian hyödyntämisenä sekä uudistuneina toimintatapoina ja palveluina. Haluamme nostaa esille hyvää kuntatyötä ja antaa tunnustusta alan kehittäjille, sanoo ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu.

Hollolassa järjestettiin osallisuussparrausta esimiehille

- Hollolan kunnan osallisuusohjelman yhtenä vuoden 2021 toimenpiteenä on panostettu osallisuuden edistamisen edellytyksiin; kehittämään henkilöstön valmiuksia kohti päätavoitetta: Osallistaminen tavaksi. Aihealueen jäsentämiseksi esimiehille järjestettiin osallisuussparrausta. Sparrauksen jälkeen palvelualueilla laadittiin suunnitelmat, mitä konkreettisia osallisuustekoja kokeillaan ja edistetään vuoden aikana. Kunnan johtoryhmä seuraa kokeiluja loppuvuodesta, kertoo erityisasiantuntija Tuula Nurminen. 

Hollolan hyvinvoinnin palvelualueen Yksinäisyydestä yhdessä tekemiseen - Työpariesimiestyö varhaiskasvatuksessa

- Kaikki lähti siitä, että esimiehiä vähennettiin ja yksiköitä yhdistettiin. Perinteisessä päiväkodin johtaja ja varajohtajamallissa on heikkoutena, että nimetty varajohtaja on päiväkodin johtajan henkilöstöön kuuluva henkilö. Työpariesimiestyössä tätä haastetta ei ole, kun molemmilla on esimiehinä sama mandaatti. Syksystä 2021 alkaen meillä on ollut työpariesimiehet, joilla on eri määrä yksiköitä. Toimimme toistemme lähiesimiesparina, sijaistajana ja erityisesti yhdessä tekijänä. Henkilöstö on ollut työpariesimiestyön kehittämisessä aktiivinen antamalla palautetta mallista. Tuloksena esimies ei ole enää yksinäinen ja hänellä on vertaisensa kollega työparina. Alueen henkilöstö luottaa, kun toinen esimiehistä on töissä, niin asiat etenee. Esimiestyön kuormittavuus on laskenut ja työtavat ovat muuttuneet läpinäkyviksi, sanoo varhaiskasvatuksen lähiesimies Kaisa Lehti. 

Eri toimialojen innostavimmat kehittämisteot palkitaan

Kuntatyö2030 -gaalassa palkitaan yli 50 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta. Kunta-ala on laaja ja ammattialoja on paljon. Innostavat teot tuovat hienosti esiin alan moninaisuutta.

Erilliset kunniamaininnat laaja-alaisesta kehittämistyöstä ja kehittämistyön näkyväksi tekemisestä saavat Limingan kunnan elinkeino- ja työllisyyspalvelut sekä Kangasalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuntatyö2030 -gaalaa voi seurata osoitteessa: https://event.prospectumlive.com/kuntatyo-2030-gaala

Kuntatyö2030 ohjelmassa edistetään kuntatyön tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tehdä hyvää kuntatyötä näkyväksi. Sen taustalla ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Lisätietoja: Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620, anna-mari.jaanu@kt.fi www.kuntatyo2030.fi

Julkaistu: 07.12.2021 11.56