Suot vuoden 2020 teemana, sillä tästäkin suosta noustaan

Hollolan luonto hakee vertaistaan. Monipuoliset maastot ja vaihteleva kasvillisuus vetää retkeilijöitä puoleensa. On tiedetty, että luonnossa liikkuminen tulee lisääntymään ja paine opastettujen kohteiden lisäämiseen on ollut kova. Viime kevät viimeistään osoitti, että monen tie vie metsään ja ihminen kaipaa luontoa virkistäytyäkseen. Näin on ollut aina, mutta kohteen vaatimustasot ovat nousseet. Tähän vastataan mm. uudella retkeilyreitillä nimeltä Suoreitti.

Suoreitti suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Hollolan kunnan, Lahden kaupungin, Vesijärvisäätiön ja Salpausselkä Geopark projectin kanssa. Vuonna 2018 toteutettiin Hollolassa Tiirismaan kierros, 2019 Järvien kierros ja nyt vuonna 2020 vuoroon tulee kaikista pisin, noin 10 kilometrin reitti, joka laajentaa luontoreitistöä Lahtea päin Salpausselän harjua pitkin. Reitti poikkeaa edellisistä sillä, että se ei ole kierros, lukuun ottamatta molemmissa päissä olevia lenkkejä.

Suoreitti toteutetaan vanhan reitin pohjalle pienillä muutoksilla.Nimen reitti on saanut matkan varrella ohitettavien soiden mukaan. Soisalmensuo sijaitsee reitin länsipäässä, Kintterönsuo reitin keskellä ja Hakalaukunsuo reitin pohjoisemmassa päässä. Suot ovat ajankohtainen aihe, sillä samalla edistetään Kintterönsuon ennallistamishanketta, jossa retkeilyreitin toteuttaminenkin näyttelee osaa. Kulkua ohjattaessa ohjataan liikettä samalla myös pois jostain muualta. Kintterönsuon ennallistamisen Helmi hankkeen toivotaan palauttavan suon vesitasapainoa, mikä saattaa vaikuttaa suon läheisyydessä sijaitseviin polkuihin.

Suoympäristöihin panostetaan syystä, sillä ne ovat tärkeitä luontokohteita ja tukevat luonnon monimuotoisuutta. Tärkeitä ovat myös virkistys mahdollisuudet, joihin halutaan myös panostaa ja sen aika on nyt. Samalla, kun toteutetaan perinteistä retkeilyreittiä, tehdään myös maastoliikuntareittejä aktiivisille luontoliikkujille. Nämä mm. pyöräilijöille sopivat reitit kulkevat osittain samaa matkaa tulevan Suoreitin kanssa. Kulkijoilta toivotaan sopeutumista ajatukseen, että luonto kuuluu kaikille ja tilaa riittää, kun otetaan muut huomioon.

Mukavia hetkiä monessa luonnossa 😉

 
Hollolan uutiskirjeet

• Monta luontoa -uutiskirje Hollosta
• Elinkeinouutisia Hollolasta


Uutiskirjeiden tilauslinkki 

Hollola-aiheiset kuvat

Haluatko jakaa oman Hollola-aiheisen kuvamuiston? Käytämme mahdollisesti kuvia Hollolan markkinointiviestinnässä, joten rajoitteita kuvien käytössä ei tule olla. Laitathan kuvan mukana myös tiedon kuvauspaikasta ja ajankohdasta. 

Kuviasi odotetaan osoitteessa:
virpi.hurri@hollola.fi