Suunnittelu ja rakentaminen

Suunnittelu

Laadittu katusuunnitelmaehdotus asetetaan yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi (Maankäyttö- ja rakennusasetus § 43) kunnan nettisivuilla.  Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille  tai haltijoille kirjeitse. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana. 

Kuntatekniikan päällikkö hyväksyy asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat. 

Rakentaminen

Tietoja merkittävimmistä hankkeista.

Yhteyshenkilöt

Ari Rinkinen
+358447801453
kuntatekniikan päällikkö

Arto Koistinen
+358447801458
rakennuttajavalvoja

Reijo Eloranta
+358447801468
ylläpitovalvoja

Pirjo-Riitta Pyysing
+358447801338
hortonomi

Pirkko Ikonen
+358447801141
toimistosihteeri