Suunnittelu ja rakentaminen

Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat. Tekninen johtaja hyväksyy katusuunnitelman pienet muutokset. Kuntalainen voi tehdä  tekniselle lautakunnalle osoitetun aloitteen liikennejärjestelyiden muuttamiseksi osoitteella:

Hollolan kunta
Kirjaamo
Pl 66
15871 Hollola

 

Katusuunnitelmaan vaikuttaminen

Tekninen lautakunta asettaa katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi (MRL § 43).  Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille  tai haltijoille kirjeitse. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana. 

 

Muut suunnitelmat

Katu- ja liikennesuunnitelmien lisäksi laaditaan puisto- ja leikkikenttäsuunnitelmia, jotka tekninen lautakunta tarvittaessa hyväksyy.

Yhteyshenkilöt

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen:
Kuntatekniikan päällikkö
Ari Rinkinen
044 780 1453

Katupiirustusten tiedustelut, katukorkeustiedot:
Tekninen avustaja
Maria Rustanius
044 780 1455

etunimi.sukunimi@hollola.fi