Suunnittelu ja rakentaminen

Elinvoimavaliokunta hyväksyy ja vahvistaa asemakaavan mukaiset katusuunnitelmat. Elinvoimajohtaja hyväksyy katusuunnitelman pienet muutokset. Kuntalainen voi tehdä elinvoimavaliokunnalle osoitetun aloitteen liikennejärjestelyiden muuttamiseksi osoitteella:

Hollolan kunta
Kirjaamo
Pl 66
15871 Hollola

Katusuunnitelmaan vaikuttaminen

Elinvoimavaliokunta asettaa katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi (MRL § 43).  Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille  tai haltijoille kirjeitse. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana. 

Muut suunnitelmat

Katu- ja liikennesuunnitelmien lisäksi laaditaan puisto- ja leikkikenttäsuunnitelmia, jotka elinvoimavaliokunta tarvittaessa hyväksyy.

Yhteyshenkilöt

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen:
Kuntatekniikan päällikkö
Ari Rinkinen
044 780 1453

etunimi.sukunimi@hollola.fi