Suuria polttolaitoksia koskevan kansallisen siirtymäsuunnitelman muuttaminen

Kategoria:
Takaisin

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 101 §:n mukaisen valtioneuvoston päätöksen muuttaminen

Ympäristöministeriö on 16 päivänä helmikuuta 2016 tehnyt päätöksen valtioneuvoston päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 101 §:ssä tarkoitetun suuria polttolaitoksia koskevan kansallisen siirtymäsuunnitelman muuttamisesta. Suunnitelma koskee ajanjaksoa 1.1.2016–30.6.2020. 

Tämä ilmoitus on hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaiseen yleistiedoksiantoon liittyvä ilmoitus päätösasiakirjan nähtäville asettamisesta. Ympäristöministeriö päätös on nähtävillä ajalla 26.2. -8.4.2016 ympäristöministeriön kirjaamossa, Aleksanterin 7, 00130 Helsinki (avoinna arkisin klo 8.00–16.15). 

Niillä, joiden etua tai oikeutta päätös saattaa koskea, on oikeus valittaa päätöksestä. Päätökseen on liitetty valitusosoitus. Tiedoksisaannin asiassa katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu Virallisessa lehdessä. 

Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, p. 0295 250 117

Julkaistu: 01.03.2016 16.05