Syyskuulumisia Vesijärveltä

Kategoria:
Takaisin

Vesijärvi

Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita

Kosteikoilla ja laskeutusaltailla on pyritty vähentämään maa- ja metsätalousalueelta Vesijärveen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Vesijärveen johtavissa eri uomissa niitä on jo yli 30 kappaletta, mutta vielä on runsaasti alueita, joilla vesiensuojelurakenteita on joko niukasti tai ei ollenkaan.

Lue lisää vesiensuojelurakenteista.

Vesijärvellä tutkitaan verkkojen likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä

Luonnontieteen kandidaatti Launo Pulli selvittää pro gradu -työnään, kuinka syksyn piilevien esiintymismaksimi kehittyy. Työssään hän keskittyy erityisesti pyydysten likaantumiseen.

Lue lisää piilevätutkimuksesta. 

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen blogi: Vesijärvi, asukkaiden virkistyskeidas myös tulevaisuudessa

Valtuutettu Pekka Kotiaho blogi: Yläjuoksulla asiat kuntoon - Vesijärvi on kilpailuetumme ja alueemme voima

Ryhdy Vesijärven kummiksi.

Julkaistu: 28.09.2018 10.07