Tähtiä Kalliolan päiväkodin perheillassa - syksy 2018

Kategoria: Varhaiskasvatus
Takaisin


Kalliolan päiväkodilla järjestetyssä Perheillassa oli mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan kirjoittamalla lapsen tai huoltajann toiveita ja ajatuksia toivetähtiin.

Kalliolan päiväkodin tähdet

Tyhjiä tähtiä pidetään huoltajien saatavilla koko toimintakauden ajan ja niitä toivotaan täytettäväksi ahkerasti - näin matalan kynnyksen vaikuttamisen mahdollisuus säilyy vielä perheillan jälkeenkin.

Kirjattuja tähtiä pidetään esillä ja niihin on helppo palata toimintakauden aikana ja pikku hiljaa toteuttaa toiveita. Toteutuneita toiveita dokumentoidaan mm. valokuvin.

Lisäksi lasten toiveita kartoitetaan arjessa keskustelemalla ja havainnoimalla, näin varhaiskasvatuksen toiminta muotoutuu lapsen toiveita ja tarpeita vastaavaksi.

Kaikki lapset saavat osallistua toimintaan omalla tavallaan: toiselle pelkkä mukana olo voi olla merkittävä rohkeuden osoitus ja toinen taas kaipaa mahdollisimman paljon aktiivista roolia.

 

Varhaiskasvatuslaki 2a § 9:

Tässä laissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on: …Varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin…

 

Julkaistu: 04.10.2018 08.00