Talouden I osavuosikatsaus: Hollolan alkuvuoden toteutuma tasainen

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan kunnanhallitus käsittelee ensimmäistä osavuosikatsausta kokouksessaan 21.5.2018.  Osavuosiraportti kokonaisuudessaan löytyy kunnan nettisivuilta esityslistan liitteenä.

Työttömyyden kehitys positiivinen

Hollolassa oli maaliskuun 2018 lopussa 1 045 työtöntä työnhakijaa, työttömyysasteen ollessa edelleen maakunnan alhaisin 9,5 %.  Työttömien määrä on vähentynyt 102 henkilöä edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen nähden ja 277 henkilöä vuoden 2016 vastaavaan tilanteeseen nähden.  Myös pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt lähes 12 % vuodessa (-53 henkilöä). Työttömyysaste on Hollolassa edellisvuotta parempi ja aktivointiaste on vuoden takaista korkeampi.

Verorahoitus kokonaisuutena vahvistuu

Vuonna 2018 verotulot ovat kehittyneet arvioitua suotuisammin. Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 400 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Valtionosuuksien tiedetään jo nyt kuitenkin jäävän n. 200 000 euroa talousarviosta. Verorahoituksen arvioidaan kokonaisuutena vahvistuvan yhteensä 200 000 euroa.

Talousarviossa muutospaineita

Talousarvion muutospaineita aiheuttaa uusi palkkaratkaisu, sillä ratkaisun johdosta v. 2019 maksettava kertaerä kirjautuu jo vuodelle 2018, johon ei talousarviota laadittaessa ole voitu varautua.

Talousarviomuutoksia on tehty ja tullaan tekemään paitsi valtionosuuksista ja veroista niin myös menoista. Elinvoiman palvelualueella valtuusto myönsi 56 000 euron lisämäärärahan kierrätyspuiston YVA-menettelyyn. Elinvoimavaliokunta on lisäksi tehnyt 40 000 euron lisämäärärahaesityksen esityksen Paassillan valokuituprojektiin. Lisäksi lumenajokustannukset ylittyivät 25 000 euroa.

Tilinpäätösennuste positiivinen

Tilikauden tuloksen ennustetaan vahvistuvan 135 000 euroa voimassa olevaan talousarvioon (-46 t eur) nähden tilinpäätösennusteen ollen 89 t euroa. Ennusteessa on huomioitu elinvoiman palvelualueen menopaineet sekä muutokset verotuloarvioissa ja valtionosuuksissa.

 

Lisätietoja talousjohtaja, Hanna Hurmola-Remmi, etunimi.sukunimi@hollola.fi

Julkaistu: 17.05.2018 11.25