Talouden julkaisut

Kuntatalous on osa julkista taloutta ja sen kehitys on sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen.
Kuntatalouden kehitykseen vaikuttavat mm. kuntarakenteen ja palvelurakenteen muutokset, kuntien asukasluvun muutokset, kuntien tehtävät, kuntia koskeva lainsäädäntö ja muu normisto, kuntien asema työmarkkinoilla sekä myös kokonaistaloudellinen ympäristö.

Kunnan taloudenhoidon kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat seuraavat:
• Talouden suunnittelu- ja seuranta (sis. talousarviokokonaisuuden, talouden ennustamisen ja siihen liittyvän seurannan)
• Kirjanpito ja tilinpäätös (kirjanpitoon liittyvät yksityiskohdat kuten tiliöinnit sekä tilinpäätös)
• Taloushallinnon ohjeet ja säännöt
• Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
• Kustannuslaskenta

Talousarvio 2023 (V. 14.11.2022) pdf
Talousarvio 2022 (V. 15.11.2021) pdf
Talousarvio 2021
(V 7.12.2020) pdf
Talousarvio 2020 (V 9.12.2019) pdf
Talousarvio 2019 (V 10.12.2018) pdf
Talousarvio 2018 (V 11.12.2017) pdf
Talousarvio 2017 (V 12.12.2016) pdf
Talousarvio 2016 (YV 16.11.2015) pdf
Talousarvio 2015 (V 17.11.2014) pdf
Talousarvio 2014 (V 11.11.2013) pdf

Tilinpäätös 2021 (pdf)
Tilinpäätös 2020 (pdf)
Tilinpäätös 2019 (pdf)
Tilinpäätös 2018 (pdf)
Tilinpäätös 2017 (pdf)
Tilinpäätös 2016 (pdf)
Tilinpäätös 2015 (pdf)
Tilinpäätös 2014 (pdf)
Tilinpäätös 2013 (pdf)


Heinsuon koulu