Talouden tasapainoa etsimässä

Kunnan toimintaympäristön muutos on nopeaa ja laajaa. Viimeisen parin vuoden aikana on ensimmäistä kertaa tuotettu laajaa data-pohjaista väestöanalyysiä ja nostettu sitä myös laajempaan tietoisuuteen. Tilastoanalyysit syntyvyyden alentumisen ja muuttoliikkeen vaikutuksista ovat osoittaneet, ettei kysymys ole väliaikaisesta, vaan pysyvämmästä ja laajemmasta ilmiöstä. Samanaikaisesti väestö supistuu, keskittyy ja ikääntyy voimakkaasti. Tätä viestiä kuulimme myös aluetutkija Timo Aron puheenvuorossa valtuustoseminaarissamme 5.6.2019.

Väestöllisillä tekijöillä on laajat vaikutukset kunnan osalta lähes kaikkeen: palvelujen kysyntään, työvoiman saatavuuteen, kustannusten lisäykseen sekä tulojen menetyksiin. Isossa kuvassa tapahtuvaan kehitykseen, kuten syntyvyyden alenemiseen kunnalla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Kunta voi vaikuttaa lähinnä elinvoimaa ja vetovoimaa lisääviin tekijöihin, mutta panostus edellyttää, että siihen on taloudellisia mahdollisuuksia.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Hyky:n) menot ovat yli puolet kunnan talousarviosta. Hykyn 4 kk trendiennuste Hollolan osalta päätyy lähes 6 milj. euron kasvuennusteeseen tämän vuoden osalta. Kasvuvauhti vastaa kunnan 1,5 % kunnallisverotuottoa. Kehityksen toteutuessa trendin mukaisesti kunnan talous uhkaa päätyä tänä vuonna yli -5 milj. euron alijäämään. Suunnitelmakauden (-2022) osalta alijäämä uhkaa edelleen syventyä, huolimatta merkittävistä valtionosuusien lisäyksistä ensi vuodelle.

Talouden tasapainoa on pohdittu koko alkuvuosi palvelualueilla johtuen vuoden 2018 alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Asiaan on herätelty myös päättäjiä toukokuussa ja kesäkuussa järjestetyissä seminaareissa sekä erilliskyselyllä. Merkittävämpiä säästökohteita talouden tasapainottamiseen ei toistaiseksi ole kyetty määrittämään.

Tähän analyysiin pohjautuen johtoryhmä on päätynyt siihen, että jatkovalmistelu hajautetaan valiokunnille ja kunnanhallitukselle osana talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-22 valmistelua kuitenkin siten, että valmistelulle hyväksytään tavoitteet ja linjaukset.

Kunnanhallitus käsittelee näitä linjauksia 10.6.2019 ja kunnanvaltuusto 17.6.2019. 10 -kohdan linjaustoimenpiteillä tavoitellaan yli 4 milj. euron vuosittaisia säästöjä sekä yli 15 milj. euron kertaluonteisen rahoituksen vapauttamista keskeisiin elinvoimapanostuksiin (investoinnit).

Merkittävä osa linjattavista asioista liittyy jo strategian pohjalta käynnistyneeseen valmisteluun – näiden asioiden jäsentämiseen ja täsmällisempään (euromääräiseen) tavoiteasetantaan. Keskeisin valmisteluun nouseva muutos, johon myös pääosa säästötavoitteista nojaa, on palveluverkkotarkastelu. Tämä on johdonmukaista, koska myös palvelujen kysyntä ja käyttö lasten osalta on vähentynyt ja vähentyy edelleen johtuen väestömuutoksista.

Jälleen kerran olemme kantamassa vastuuta tulevaisuuden toimintaedellytyksistä. Työ on raskasta ja monien toiveiden ja odotusten vastaista. Kunnan toimintaedellytykset halutaan kuitenkin turvata, siihen on kunnassa vahva tahtotila.

Hollolassa 7. kesäkuuta 2019

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 07.06.2019 14.33