Talouden tasapainotusta valtuustossa 17.6.

Kategoria:
Takaisin

Lue koko esityslista klikkaamalla tätä.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 2,1 milj. euroa alijäämääinen. Osavuosikatsauksen ennuste vuoden 2019 tilinpäätöksestä osoittaa alijäämää 1,4 milj. euroa. Kunnan sote-menojen pohjalta tehty ennuste päätyy jopa 4 milj. euron ylitykseen. Mikäli kasvu jatkuisi trendin mukaisesti, kunnan tilinpäätös vuonna 2019 päätyisi yli 5 milj. euron alijäämään.

Valtuutetuille tehdyn kyselyn mukaan 54 % vastanneista oli sitä mieltä, että kunnassa tulee ryhtyä välittömästi säästötoimenpiteisiin alijäämän pienentämiseksi ja tilanteen ennakoimiseksi.

Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa sote-menoihin, järjestämisvastuun siirron jälkeen, ovat rajalliset. Suurin paine kohdistuu näin ollen kunnan oman päätöksenteon alaisiin palveluihin ja palveluverkkoon.

Esityksenä keskeyttää kouluinvestoinnit

Maanantain kunnanvaltuustossa on esillä talouden tasapaino-ohjelma, jossa keskeinen linjaus liittyy siihen, että kaikki kouluinvestoinnit keskeytetään välittömästi,  lukuunottamatta akuutteja sisäilmakorjauksia. Hyvinvointivaliokunnalle annetaan tehtäväksi laatia aikataulutettu kokonaisesitys hyvinvoinnin palvelualueen palveluverkosta vuoteen 2024. Valtuusto tekee päätökset palveluverkosta viimeistään keväällä 2020.

Valtuuston listalta poimittua:

  • Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan hyväksyminen.
  • Terveystien varrella olevien korttelin 244 tonttien 1-3 pohjahintojen, 220 euroa/asuntok-m2, hyväksyminen.
  • Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Julkaistu: 13.06.2019 13.43