Talousarvioesitys vuodelle 2018 – nollatuloksella eteenpäin

Kategoria:
Takaisin

Tiedote 2.11.2017

Hollolan kunnanhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarviota ensimmäisen kerran kokouksessaan 6.11.2017.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakoidaan talousarviomuutosten ja viimeisimpien sote-menoarvioiden jälkeen olevan positiivinen, mikä on antanut aiempaa paremmat lähtökohdat vuoden 2018 talousarviolle.

Talousarvioesitys vuodelle 2018 on 0 euroa. Hollolan kunnan toimintamenot vuonna 2018 ovat yhteensä noin 148,8 miljoonaa. euroa. Toimintamenot eivät kasva lainkaan, vaan vähenevät noin 1,3 prosenttia (n. 2 milj. eur). Toimintamenot vähenevät mm. sote-menojen positiivisesta kehityksestä sekä henkilöstömenojen vähennyksen takia.

Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä) pienenee vuoden 2017 muutettuun talousarvioon nähden 0,4 prosenttia eli noin puoli miljoonaa euroa.

Verorahoituksen kehitys positiivinen

Vuoden 2018 kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 83 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuottoarvio on noin prosentin suurempi vuoden 2017 arvioituun kertymään nähden. Hollolan kunnan yhteisöveron tuotoksi vuonna 2018 on arvioitu 2,95 miljoonaa euroa eli noin 330 000 euroa enemmän kuin vuonna 2017. Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2018 on noin 5,3 milj. euroa eli kiinteistöveron arvioidaan pysyvän melko lailla vuoden 2017 tasolla.

Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia.

Valtionosuudet vuodelle 2018 on arvioitu 36,3 miljoonan euroksi, mikä on 0,5 miljoonaa euroa vähemmän (-1,3 %) kuin vuonna 2017.

 

Tulorahoituksen riittävyys paranee ja velkamäärä pienenee

Vuoden 2018 talousarvion vuosikate (n. 9 milj. euroa) kattaa suunnitelman mukaisista poistoista sata prosenttia eli vuosikate riittää vuonna 2018 kattamaan poistot. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa noin 95,3 prosenttia. Tunnusluvut ovat edellisiä vuosia paremmat.

Investoinnit ovat yhteensä noin 9,9 milj. euroa, josta kehätien osuus on 1,9 milj. euroa (kokonaiskustannus 7,7 milj. euroa vuosina 2017-2021).

Kiinteistöinvestoinnit ovat poikkeuksellisen vähäiset, vain 0,7 milj. euroa. Keskeisin investointikohde on puukoulun lunastus 0,2 miljoonaa euroa. Kuntatekniikan investoinnit ovat 3,8 milj. euroa. Keskeisimmät kohteet ovat Paassillan ja Hopeakallion alueiden esirakentaminen 0,8 milj. euroa, Raikkosen alue 0,6 milj. euroa sekä Rantatien kevyenliikenteen väylä 0,6 milj. Vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat 2,2 milj. euroa.

Vuosikate 9 miljoona euroa riittäisi investointeihin ilman kehätien rahoitusta. Lainaa tarvitaan arviolta lisää noin seitsemän miljoonaa euroa brutto, mutta lainanlyhennysten takia lainamäärän kasvu nettona on kuitenkin negatiivinen, noin puolentoista miljoonan euron verran. Lainanlyhennykset ovat n. 8,5 milj. euroa. Velkamäärä asukasta kohden laskee noin 2 200 euroon per asukas.

Toiminnassa panostetaan tulevaan

Vuoden 2018 toiminta kyetään turvaamaan vuoden 2017 tasolla. Strategiset panostukset näkyvät erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja elinkeinotoiminnassa. Uusi kuntastrategia hyväksytään vuonna 2018 ja se tulee näkymään vuoden 2019 toiminnassa ja talousarvion laadinnassa. Kunnan organisaatio on uudistettu 1.6.2017 lähtien. Kiinteistöriskien arviointi ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat käynnissä.

Tilapalveluista muodostetaan 1.1.2018 erillinen yhtiö, johon siirtyy 18 henkilöä. Tällä pyritään varmistamaan kunnan toimitilojen kehittäminen ja käytön tehostaminen. Ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnan kehittäminen on käynnissä.

Hyvinvointikuntayhtymän toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen vaikuttaa keskeisin osin maakunnan palveluihin. Hollolan Salpakankaan osalta kunta on käynnistämässä uuden laajan palvelun sote-keskuksen rakentamista katkeamattomien palvelujen turvaamiseksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu jo viidettä vuotta ja uudistukseen liittyy edelleen paljon epävarmuuksia. Sote- ja maakuntauudistuksella on merkittäviä vaikutuksia lähes kaikkeen kunnan toimintaan. On tärkeää, että kunta etenee kohti uudistusta mahdollisimman tasapainoisessa taloustilanteessa.

Kunta ponnistelee voimakkaasti kohti uutta rooliaan, missä painottuu vuorovaikutuksen lisääminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja elinvoiman kehittäminen.

Lisätietoja:

 

Päivi Rahkonen                                               Hanna Hurmola-Remmi

kunnanjohtaja                                                  talousjohtaja

044 780 1400                                                  044 780 1420

paivi.rahkonen@hollola.fi                                 hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Julkaistu: 02.11.2017 11.57