Talousneuvonta

Talousneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Hän autetaan asiakirjojen laadinnassa.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Jos velallinen kokee, ettei suoriudu veloistaan, neuvonnassa selvitetään mahdollisuudet velkojien kanssa neuvotteluun ja maksusuunnitelmien tekoon. Asiakasta autetaan myös velkajärjestelyhakemuksen ja muiden asiakirjojen laadinnassa ja ohjataan velallinen hakemaan oikeudellista apua, jos hän sellaista tarvitsee. Talous- ja velkaneuvonta perustuu luottamuksellisuuteen. Kunta järjestää neuvontaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien ja aluehallintoviraston kanssa. Kunta voi hankkia palvelun myös erikoistuneelta palveluntuottajalta.

Talousneuvonnan tavoitteena on myös ennaltaehkäistä velkaongelmien syntymistä. Talousneuvonta on asiakkaille maksutonta palvelua.

Asiakas voi ohjautua talousneuvontaan itsenäisesti tai kunnan muiden palveluiden kuten sosiaalitoimen, työttömien terveystarkastuksen, nuorisopalveluiden tai työllisyyspalveluiden kautta.

Ensimmäisellä asiakastapaamisella talousneuvoja tekee asiakkaalle alkukartoituksen, jossa kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Ensimmäistä tapaamista varten asiakasta pyydetään ottamaan mukaan tulotiedot omista sekä puolison kaikista tuloista, vuokran tai vastikkeen määrästä sekä muista asumismenoista: sähkö, vesi, kotivakuutus yms.

Talousneuvoja selvittää asiakkaan velkojen määrän ja laatii velkaluettelon. Tämän jälkeen talousneuvoja selvittää mahdollisuuksia velkojien kanssa sovintoon tai maksusuunnitelman laadintaan.

Talousneuvoja kertoo ja selventää asiakkaalle velkojen järjestelyvaihtoehtoja. Talousneuvoja valmistelee tarvittavat dokumentit, esittelee asiakkaan tilanteen ja siirtää asiakastiedot saatetusti Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvontaan.