Talousneuvonta

Talousneuvojan tehtävänä on antaa hollolalaisille yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustaa talouden suunnittelussa.

Talousneuvonnan tavoitteena on myös ennaltaehkäistä velkaongelmien syntymistä. Talousneuvonta on asiakkaille maksutonta palvelua.

Asiakas voi ohjautua talousneuvontaan itsenäisesti tai kunnan muiden palveluiden kuten sosiaalitoimen, työttömien terveystarkastuksen, nuorisopalveluiden tai työllisyyspalveluiden kautta.

Ensimmäisellä asiakastapaamisella talousneuvoja tekee asiakkaalle alkukartoituksen, jossa kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Ensimmäistä tapaamista varten asiakasta pyydetään ottamaan mukaan tulotiedot omista sekä puolison kaikista tuloista, vuokran tai vastikkeen määrästä sekä muista asumismenoista: sähkö, vesi, kotivakuutus yms.

Talousneuvoja selvittää asiakkaan velkojen määrän ja laatii velkaluettelon. Tämän jälkeen talousneuvoja selvittää mahdollisuuksia velkojien kanssa sovintoon tai maksusuunnitelman laadintaan.

Talousneuvoja kertoo ja selventää asiakkaalle velkojen järjestelyvaihtoehtoja. Talousneuvoja valmistelee tarvittavat dokumentit, esittelee asiakkaan tilanteen ja siirtää asiakastiedot saatetusti Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvontaan.

Talousneuvonta

Virastotie 3 15870 Hollola
etunimi.sukunimi@hollola.fi

Avoinna

Ma - Pe
09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Pulkkinen Sini, talousneuvoja
044 780 1371