Talousneuvonta

Talousneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Häntä autetaan asiakirjojen laadinnassa.

Matalan kynnyksen talousneuvontaa on tarjottu Hollolan kunnassa 1/2016 – 8/2018 välisenä aikana. Palvelu päättyi 24.8.2018, tehtävää suorittaneen henkilön siirtyessä toisiin työtehtäviin. 

Matalan kynnyksen talousneuvonnassa tavoitettiin asiakkaita, jotka tarvitsivat tukea oman taloutensa hallinnassa. Palvelun tavoitteena oli ennaltaehkäistä velkaongelmien syntymistä ja tavoittaa asiakas jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Talousneuvoja tarjosi asiakkaille tukea ja neuvontaa, selvitti velkatilanteen ratkaisuvaihtoehtoja, toimi asiakkaan avustajana sekä ohjasi asiakkaan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.

Talousneuvonta oli asiakkaille maksutonta palvelua.

Palveluun ohjautui 2016 – 2018 välisenä aikana yhteensä 248 asiakasta. Asiakkaita palveluun ohjautui itsenäisesti, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (mm. sosiaalitoimen), työttömien terveystarkastuksen, kirkon diakoniatyön, nuorisopalveluiden tai työllisyyspalveluiden kautta.

Palveluprosessi eteni siten, että ensimmäisellä asiakastapaamisella kartoitettiin asiakkaan tilannetta yhdessä keskustelemalla. Tämän jälkeen talousneuvoja aloitti velkatilanteen selvitystyön selvittämällä asiakkaan kokonaisvelan määrän ja laatimalla velkaluettelon. Toisella tapaamisella asiakkaalle selvennettiin velkatilanteen ratkaisuvaihtoehdot, joita ovat muun muassa vapaaehtoiset maksusuunnitelmat velkojien kanssa, Takuusäätiön takaus sekä virallinen velkajärjestely. Jokaisen asiakkaan tilanne oli aina yksilöllinen ja asiakas teki itse aina lopullisen päätöksen ratkaisuvaihtoehdon hyväksymiseksi. Talousneuvontaan ohjautuminen ei velvoittanut asiakasta velkojen takaisinmaksuun, vaan talousneuvojan tehtävänä oli kertoa mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja toimia asiakkaan tukena.

Apua taloudenhallintaan talousneuvonnan päättymisen jälkeen

Lahden talous- ja velkaneuvonta

Lahden talous- ja velkaneuvonta avustaa henkilöasiakkaita ja pienyrittäjiä taloudenhallinnassa. Neuvonnan antaminen ei edellytä asiakkaan olevan jo maksuvaikeuksissa. Pyrkimys on ennaltaehkäistä velkaongelmien syntymistä. Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli koet tarvitsevasi apua taloudenhallintaan!

Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalvelu Polku

Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalvelu Polku tarjoaa ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sosiaalihuollon palvelutarpeissa. Polku palvelee arkisin klo 9 -15 puhelinnumerossa 03 819 4850. Polussa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Polussa voi myös asioida ilman ajanvarausta Lahden kaupunginsairaalan tiloissa, osoitteessa Harjukatu 48, 1. krs.

Palvelu on avoin kaiken ikäisille Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuville. Polkuun voi ottaa yhteyttä asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi arjessa selviytymiseen, asumiseen, liikkumiseen, mielenterveyteen, päihteisiin, lähisuhdeväkivaltaan tai vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polusta saa myös apua äkillisiin kriisitilanteisiin sekä sairaudesta tai vammasta aiheutuviin tuen tarpeisiin.