Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä, ruoan valmistamiseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin kuten yleisen hygienian ylläpitämiseen. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisissa tai kaupallisen toiminnanharjoittajan toiminnassa ihmisten käyttöön ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Yksityiskaivot

Kaivoveden laadun selvittäminen käyttöönotettaessa ja jatkossa säännöllisesti on suositeltavaa. Terveydensuojelusta saa ohjeita veden laadun selvittämiseen ja kaivon kunnostamiseen.

Kaivoveden näytteenotto-ohje

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Päijät-Hämeessä yksityistalouksien talousvesikaivoissa terveysriskejä aiheuttavat muun muassa:

  • mikrobit (mikrobisaastumista kuvaavat: E. coli, kolimuotoiset bakteerit, suolistoperäiset enterokokit)
  • fluoridi
  • nitraatti
  • radon ja uraani (porakaivot)
  • rauta ja mangaani

Lapsiperheissä on tärkeää tutkia muiden tutkimusten lisäksi fluoridi- ja nitraattipitoisuudet.

Talousveden tutkiminen äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille (pdf)

On suositeltavaa tutkia juomavetenä käytettävän kaivon vedestä mikrobit kolmen vuoden välein. Kemialliset ominaisuudet on suositeltavaa tutkia uudesta kaivosta, kun maa-ainekset ovat tasaantuneet ja vettä juoksutettu riittävästi sekä myöhemmin kerran 5-10 vuodessa tilanteesta ja olosuhteista riippuen.

Kaivot on suositeltavaa huoltaa säännöllisesti, esimerkiksi keväisin. Ohjeita kaivon tekemisestä, kaivon rakenteista ja kunnostuksesta löytyy lisätietoja-linkeistä. Alueella on myös useita kaivojen kunnostukseen ja rakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Kaivojen omatoimisesta desinfioinnista löytyy ohjeistus ympäristöhallinnon sivuilta.

Kaivovesien tutkimisen ohje (pdf)

Tiedote talousvesinäytteenotosta haettaessa vapautusta kunnalliseen talousvesiverkostoon (pdf)

Verkostovesi

Valvomme kuntien ja kuntayhtymien vesilaitosten toimintaa ja niiden jakaman talousveden laatua säännöllisesti. Vedenlaadusta ja sen ominaisuuksista lisätietoja löytyy kuntien vesilaitosten internet-sivuilta, vesilaitosten palvelunumeroista sekä terveydensuojelusta.

Vesilaitoksen näytteenotto-ohje

Mikäli verkostoveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla yhteydessä.

  • paikallisen vesilaitoksen päivystysnumeroon
  • tarvittaessa terveydensuojeluinsinööriin

Jos epäillään talousveden mikrobiologista saastumista annetaan tarvittaessa keittokehotus. Keittokehotuksen alkamisesta ja loppumisesta tiedotetaan veden käyttäjille. Seuraa tiedotusvälineitä ja tarkista alue, jolle keittokehotus kohdistuu. 

Veden käyttöohjeita keittokehotuksen aikana (pdf)

Instructions for the use of water under the boil water advisory (pdf)

Jos epäilet sairastuneesi talous- tai uimavedestä, toimintaohjeet löydät täältä.