Tapahtuman jätehuollosta ilmoittaminen

Yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksista pitää tehdä jätehuoltosuunnitelma ympäristövalvontaan.

Hollolan kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan järjestäjän on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteiden erottelua koskevasta neuvonnasta. Tilaisuuden järjestäjän pitää toimittaa jätehuoltoa koskevan suunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta Hollolan kunnan ympäristövalvontaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelma saa olla vapaamuotoinen ja sen voi toimittaa sähköpostitse.

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristönsuojelusihteeri
044 780 1438
Kölli Lotta, ympäristönsuojelutarkastaja
044 780 1439