Tapahtuman jätehuollosta ilmoittaminen

Yli 500 osallistujan yleisötilaisuuksista pitää tehdä jätehuoltosuunnitelma ympäristövalvontaan.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräysten mukaan järjestäjän on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteiden erottelua koskevasta neuvonnasta.

Tilaisuuden järjestäjän pitää toimittaa jätehuoltoa koskevan suunnitelman vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta Hollolan kunnan ympäristövalvontaan hyväksyttäväksi.

Suunnitelma saa olla vapaamuotoinen ja sen voi toimittaa sähköpostitse Hollolan kirjaamoon tai Hollolan valvontajaosto, PL 66, 15871 Hollola.