Tapahtumien järjestäminen

Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Lahti Region Oy on alueellinen tapahtumayksikkö, joka neuvoo tapahtumajärjestäjiä jo suunnitteluvaiheessa:

- Tapahtumapaikan valinta; mitä vaihtoehtoja, mistä alue vuokrataan
- Ajankohdan valinta; mahdolliset päällekkäisyydet
- Mistä vapaahtoisia tapahtumaan
- Mitä lupia tarvitaan, viranomaisyhteistyö
- Tapahtumien alihankkijat, tapahtumien välinepankki
- Kunta kumppanina; yleiset tilat ja alueet, näkyvyys
- Keskitetty majoitusmyynti ja kohteiden kiintiöinti
- Ilmoittautumispalvelut (Lyyti, Winres -ohjelmistot), verkkokauppa
- Markkinointimateriaalit, personoidut kartat ja kuvat, hakumateriaalit

Yhteyshenkilöt

Hurri Virpi, toimistosihteeri
044 780 1427

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407