Tarmontie 7

Asemakaava numero 11-249

Kaavoitettava alue sijaitsee Tarmontien, Messiläntien ja Hämeenlinnantien rajaamalla alueella osoitteessa Tarmontie 7. Alueella sijaitsee Naisten Pukutehtaan myymälä sekä Ruokakesko Oy:n päivittäistavarakauppa. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 1,95 ha.

Kaavan tavoitteena on tarkistaa rakennusoikeutta siten, että alueen pitkäjänteinen kaupallinen kehittäminen riittävine asiakaspaikoituksineen sekä liikenne- ja liittymäjärjestelyineen on mahdollista.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 18.8.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 27.8.-25.9.2015

 

Asiakirjat (pdf):

OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutosluonnos nähtävillä 26.5.-27.6.2016.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Asemakaavaselostus

Selostuksen liitteet

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 6.10. - 4.11.2016


Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Asemakaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 20.12.2016 §126

Kunnanhallitus 9.1.2017 §5

Kunnanvaltuusto 6.2.2017 §4

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen asemakaavamuutoskartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet