Tasavallan presidentti Tarja Halonen jakoi Arjen turvaaja -palkinnot - erityisopetuksen lehtori Hanna Rapatti Hollolasta palkittujen joukossa!

Takaisin

Vuoden 2020 Arjen turvaajat

Ansioituneet palkinnon saajat olivat erityisopetuksen lehtori Hanna Rapatti Hollolasta, osastonhoitaja Anne Niemi Valkeakoskelta ja eläinlääkäri Pekka Salminen Pellosta. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön palkinnot (2.500 euron stipendi ja Matti Peltokankaan Arjen turvaaja -veistos) jakoi presidentti Tarja Halonen KAKSin 30-vuotisjuhlaseminarissa Helsingissä. Kunniamaininnan sai Salaado Qasim Vantaalta.

Erityisopetuksen lehtori Hanna Rapatti Hollolasta on palkittu ansiokkaasta innovaatiotyöstä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

"Erityisopetuksen lehtori Hanna Rapatti Hollolasta on pitkään ja ansiokkaasti tehnyt lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevää innovaatiotyötä. Hän on esimerkillään vaikuttanut koko Päijät-Hämeen oppilashuoltoprosessien kehittymiseen.  Päijät-Hämeessä on otettu käyttöön nuorille kesäaikana Chat-palvelu, jossa toimijoina ovat oppilashuollon ja nuorisotyön työntekijät. Rapatti ajoi vahvasti palvelun käynnistymistä, ja nuoret löysivät palvelun ja ottivat sen omakseen. Hanna Rapatti on toteuttanut ja tehnyt käytännössä erittäin menestyksekästä yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Keskiössä on ollut avoin vuoropuhelu asioiden oikeilla nimillä toimijoiden kesken. Rapatti on toteuttanut työtään tavalla, jossa etenkin tukipalvelujen vaikuttavuutta perheiden kokonaistilanteiden parantamiseen on vahvasi kehitetty."

Arjen turvaaja -palkinnon valintakriteerit

Arjen turvaaja -palkinnon saajiksi on äänestetty henkilöitä, joiden palvelu on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen. He ovat ansiokkaasti ja antaumuksella tehneet töitä kuntien vastuulla olevissa palveluissa. Henkilö voi työskennellä kunnassa, kolmannella sektorilla, järjestöissä tai yksittäisenä toimijana.

Arjen turvaaja -palkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavanlaiset:

  • vähintään kymmenen vuoden työkokemus alalla
  • poikkeuksellinen sitoutuminen ja omistautuminen työlle
  • jokeriperuste, joka on joku muu erityisen painava syy, jonka taustat kuvataan ja perustellaan ehdotuksessa.

Julkaistu: 18.02.2020 10.38