Tästäkin selvitään !

Kunta on elänyt poikkeusolosuhteissa ja toteuttanut kriisinhallintaa nyt kaksi viikkoa täydellä teholla.

Tilanne on elänyt päivittäin; uusia määräyksiä ja suosituksia ylemmiltä viranomaisilta on sadellut tiuhaan tahtiin. Uudelleenarviointia on tehty lähes tunneittain niin valtakunnan-, alueen- kuin kunnankin tasolla.

Keskeisiä vaikutuksia kunnan toimintaan on ollut erityisesti toimintayksiköiden sulkemisilla, opetustoimen siirtymisellä pääosin etäopetukseen ja henkilöstön siirtymisellä pääosin etätyöhön sekä uudenlaisten, tilanteesta johtuvien tarpeiden syntymisellä. Normaalit hallinnolliset tehtävät on siirretty sivuun ja esimiehet ovat keskittyneet akuuttitilanteiden hallintaan.

Koronaepidemia on tilanne, johon ei ole kyetty varautumaan millään suunnittelulla tai harjoittelulla. Jatkuvalla syötöllä on pohdittu uusia eteen tulleita tilanteita, joihin ei ole ollut valmiita ratkaisumalleja tai vastauksia.

Ennenkokemattomat tilanteet ja nopea reagoiminen tarkoittaa myös väärinarviointeja ja virheitä, palaamista muutama askel taaksepäin ja uutta yritystä.

Osa henkilöstöstä on ollut vahvan kuormituksen alaisena, osalla työ on tilapäisesti voinut muuttua tai työnteko estyä. Vaikka tilanteessa on käytetty hyödyksi vuosilomia ja osoitettu korvaavaa työtä, ennakkoarviot tilanteen pitkittymisestä ovat johtamassa siihen, että edessä on tilanne, missä työnantajalla ei ole mahdollisuutta tarjota töitä koko henkilöstölle. Tähän liittyen kunnassa on aloitettu 20.3.2020 yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintamenettely mahdollisiin lomautuksiin liittyen. Tällä toimenpiteellä kunta pyrkii varmistamaan kuntatalouden pohjaa ja työnteon normaalin jatkuvuuden poikkeustilanteen jälkeen.

Poikkeustilanteessa on ollut myös positiivisia asioita, jotka nekin on tärkeää nostaa esiin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on osoittanut vahvuutensa kriisiolosuhteissa; tilannekuva on kirkas, kokonaiskoordinaatio ja johtaminen on ollut erinomaista, henkilöstö on tehnyt poikkeuksellisen kovaa työtä motivoituneesti ja resurssit on kyetty allokoimaan kriittisimpiin toimintoihin tavalla, mikä ei olisi ollut erillisten organisaatioiden mallissa mahdollista.

Työyhteisöt ovat hitsautuneet yhteen, vuorovaikutus on tiivistynyt ja yhteinen päämäärä kirkastunut. Kaikki ovat pyrkineet tekemään parhaansa ja venymään tavalla, jota olisi ollut normaalitilanteissa kohtuutonta edes edellyttää. Epävarmuuden sietokyky on hypännyt uudelle tasolle. Upeita kasvutarinoita löytyy kymmenittäin uusien toimintamallien ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien käyttöönotossa. Missään vaiheessa ei ole luovutettu. Pieniä ”ihmeitä” on kyetty loihtimaan kaikkialla. Lippu on pidetty korkealla ja ”tästäkin selvitään” henki vahvana.

Tätä kaikkea katsoessa ja kokiessa voi yhteistyökumppanina, johtajana ja esimiehenä tuntea suurta kiitollisuutta.

 

Hollolassa 28. maaliskuuta 2020

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 28.03.2020 14.57