Tätä mieltä käyttäjät olivat Hollolan nettisivuista

Kategoria:
Takaisin

Lähes puolet vastaajista antoi kouluarvosanaksi 8

Kesäkuussa julkaistu kysely Hollolan nettisivuista poiki vastauksia 109 kappaletta. Varsinkin vapaan palautteen määrä ilahdutti. Vastaajista 65 % oli kunnan tai Oivan työntekijöitä, 14 % luottamushenkilöitä ja muita 21 %.

Vastaajista Hollolalaisia oli 75 %, naapurikuntalaisia 18 % ja muualta suomesta 7 %. Kolmannes vastaajista oli iältään 46–55 v, neljännes 36–45 v ja hieman yli viidennes 56–65 v.

Hollolan kunnan verkkosivuilla vieraili päivittäin viidennes vastaajista. Viikoittain vierailijoita oli 40 %. Molemmat vastaajaryhmät olivat kunnan tai Oivan työntekijöitä tai luottamushenkiöitä.

Yleisimmin haetaan tietoa ajankohtaisista asioista, yhteystietoja, esityslistoja tai pöytäkirjoja tai päätöksiä. Seuraavina tulivat liikunta ja vapaa-aika, päivähoito, tapahtumakalenteri ja terveydenhoito. Vastaajista kolme neljäsosaa löysi etsimänsä tiedon. Etsimäänsä tietoa ei löytänyt 9 % vastaajista. Eniten vastaajat kaipasivat puuttuvia yhteys-, puhelin- tai osoitetietoja.

Suosituimmat verkossa hoidettavat asiat ovat:

Liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut
Terveydenhuolto
Kirjasto
Kunnalliset päättäjät
Koulut ja oppilaitokset
Rakennusvalvonta/Kaavoitus/mittauspavlelut
Vesi-, jäte- ja energiahuolto

Muita toiveita verkossa hoidettaviksi asioiksi oli toive sähköisistä lomakkeista ja niiden lähettäminen myös sähköisesti. Toiseksi yleisin oli ajanvaraukset ja niiden perumiset terveydenhuoltoon ja kolmanneksi sosiaalipalvelut. Myös liikuntapaikkojen varaus ja uimahallikortin lataus halutaan sähköisesti hoidettavaksi. Lisäksi vastaajat kaipasivat päättäjien yhteystietoja ja yhteydenottolomaketta päättäjille.

Lähes puolet vastaajista antoi kouluarvosanaksi verkkosivuille 8 ja lähes kolmannes 9.

Sivuston kokee hyödylliseksi 88 % vastaajista ja sivusto toimii ongelmitta 73 %:n mielestä. Sivusto on helppokäyttöinen ja ajanmukainen, tieto on ajan tasalla ja sivustot ovat monipuoliset sekä aikaa ja vaivaa säästäviä. Toisaalta neljännes oli sitä mieltä että tietoa ei ole kovin helppo löytää.

Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää sivuja yhä käyttäjäystävällisemmäksi digitaaliseksi palvelukanavaksi, joka säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa ja tehostaa prosesseja.

Julkaistu: 22.07.2016 15.22