Teknisen lautakunnan asialistalla 20.9.2016

Kategoria:
Takaisin

Teknisen lautakunnan kokouksen asialistalla mm:

- Kuntotien asuinalueen asemakaava ja asemakaavan muutos
- Tiirismaan kunnanosan korttelin 113 osaa koskeva asemakaavan muutos. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on laadittu kaavaehdotus.
- Strategisesta yleiskaavasta ehdotetaan kunnanhallitukselle, että kaavakartta- ja kaavaselostuksen luonnos asetettaisiin julkisesti nähtäville ja siitä pyydettäisiin lausunnot
- Teknisen toimialan investoinnit 2017 ja alustavat rakentamisohjelmat 2017-2021
- Talouden toteutumisen seuranta
- Hyväksyttävänä on teknisen toimialan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2017-2020
- Tervatien katusuunnitelman muutos on hyväksyttävänä
- Käsittelyssä on valtuustoaloite tekonurmikentän rakentamisesta

Lue lisää.

Julkaistu: 19.09.2016 16.59