Tervatien ja Tiilijärventien kulma

Asemakaava numero 01-248

Kaavoitettava alue sijaitsee Hollolan keskusta-alueella Tervatien ja Tiilijärventien risteyksen luoteispuolella Vähä-Tiilijärven tuntumassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,4 ha.

Hollolan Asuntotalot Oy hakee asemakaavan muuttamista siten, että noin 0,4 ha laajuinen alue puistosta voidaan osoittaa asuinrakentamiselle. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on laatia suunnitelmat, jotka mahdollistavat esteettömän asuinkerrostalon rakentamisen keskustapalvelujen tuntumaan. Tämä edellyttää noin 3 000 k-m² rakennusoikeutta Tervatien ja Tiilijärventien risteysalueen luoteispuolelle.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Vireilletulo 16.6.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS sekä kaavaluonnos nähtävillä 25.6.-31.8.2015

 

Asiakirjat (pdf):

OAS

Kaavaluonnoskartta

Kaavaselostus

Esiselvitystyöraportti

Havainnekuvat

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 5.11.-4.12.2015

Asiakirjat (pdf):

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Havainnekuvat

Nyt: Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 19.1.2016 § 9

Kunnanhallitus 15.2.2016 § 31

Kunnanvaltuusto 22.2.2016 § 17

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen asemakaava

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet