Tervetuloa -vanhat ja uudet- päättäjät remmiin !

Kuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Tosin, tätä kirjoittaessa, myös spekulaatiot vaalien siirtämisestä ovat korkealla. Mikäli vaaleja ei siirretä, vaalipäivä on 18.4.2021. Vaaleihin liittyvien erityisjärjestelyjen pohdinta nykyisessä Korona-tilanteessa on mittava aina vaalilautakuntien kokoon saamisesta ja karanteeniin asetettujen henkilöiden äänestysmahdollisuuksista äänestäjän turvallisuuteen liittyvien yksityiskohtien suunnitteluun. Ylimääräinen taakka sekä vastuun että työmäärän osalta ei ole mitätön, kun otetaan huomioon, että organisaatio on painiskellut poikkeusoloissa jo yli vuoden.

Vaalit tullaan järjestämään ennemmin tai myöhemmin, mutta mitä valtuustolla on edessä ? Mistä asioista tulevalla vaalikaudella päätetään ?

Kaikkea päätettäväksi tulevia asioita ei voi ennakoida, mutta jotain on selkeästi näköpiirissä. Nämä asiat jakaisin asiat neljään ryhmään: sote-uudistukseen, kuntakeskuksen kehittämiseen, maankäytön kehittämiseen ja yrittämiseen/työllisyyteen. Nämä asiat linkittyvät vahvasti myös kunnan vetovoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö on eduskunnan käsittelyssä kevään aikana. Mikäli sote-uudistus etenee, edessä on kuntahistorian suurin muutos niin kuntien toiminnoissa eli roolissa kuin rahoituksessakin. Kunnallisverotuloista leikkaantuu yli 12 %-yksikköä pois ja uudenlaisen taloudellisen tasapainotilan etsiminen ja löytäminen ei ole itsestään selvää. Koronan jälkilasku ei tule edistämään tätä työtä; moni asia huutaa lisäpanostusta.

Kuntalaisten näkökulmasta olennaista on aikaansaada toimivat palveluketjut hyvinvointialueiden ja kunnan välillä sekä toteuttaa vaikuttavaa hyvinvoinnin edistämistyötä myös kunnassa. Keskeisenä osana tätä työtä on kuntalaisten kattava mukaan ottaminen ja osallisuuden vahvistaminen; kunnan yhteisöllisen toimintatavan ja yhteisöllisen kirjastokonseptin edelleen kehittäminen.

Kuntakeskustan kehittäminen on ollut pitkäjänteistä työtä, mikä jatkuu myös tulevina vuosina. Tällä hetkellä kehittämisen painopiste on Terveystiellä. Salpakankaan sote-keskus valmistuu tämän vuoden lopussa ja nykyisen terveyskeskuksen paikalle syntyy hoivapalveluja ja pidemmällä aikajänteellä myös senioriasuntoja. Seuraavaksi on pureuduttava uimahalli-investointiin; pohdintaan peruskorjauksen ja uudisrakentamisen välillä. Terveystien varteen on rakentumassa myös kerrostaloja. Kunnanvirasto-korttelin kaavoitus käynnistyy ja sen myötä etsitään myös toteuttajakumppania. Tavoitteen kärjessä on palvelujen lisääminen kuntakeskuksen alueelle.

Kunnan uudistaminen liittyy vahvasti maankäyttöön ja kaavoitukseen: mistä hankitaan maata ja mitä kaavoitetaan, mitä tavoitellaan ja miten ? Keskeisiä tarkastelukohteita ovat keskusta-alueen ja Nostavan kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu. Salpakankaan ja Nostavan alueen ”yhdistyminen” on keskeinen osa tätä tulevaisuuspolkua.

Olennainen osa elinvoiman lisäämistä ovat kunnan yritysalueet ja niiden laajamittainen hyödyntäminen. Tälle tavoitteelle kehätie on luonut oman buustinsa. Koronan korkealle nostama työttömyys ja sen kampittaminen tulee olemaan myös keskeinen haaste, johon kuntakokeilu eli paikallistasolla tehtävä uudenlainen työllisyydenhoidon vastuu tulee etsimään vaikuttavia ratkaisumalleja.

-          -

Lähtökohdat uudelle vaalikaudelle kunnassa ovat hyvät. Syksyn 2020 Kunta-Suomi kyselyssä kuntalaiset kokevat laajasti Hollolan hyväksi paikaksi asua ja elää. 80 % vastaajista arvioi näin keskiarvovastausten jäädessä 60 %:iin. Kolme tärkeintä tekijää olivat luonnonläheisyys, hyvät palvelut ja hyvä asuinympäristö.

Lähtökohdat myös päättäjien osalta ovat hyvät. Syksyn 2020 Kunta-Suomi kyselyssä ilmapiirikyselyn vastaukset olivat kuntaryhmän keskiarvoa korkeammalla tasolla. Tähän on myös halukkuutta edelleen panostaa mm. osana Hyvin sanottu-Bra sagt-keskustelukulttuurihanketta.

Päätöksenteko kunnissa on monimutkaista, koska päätöksissä on kyettävä yhteensovittamaan jopa kymmeniä eri tavoitteita ja näkökantoja. Tehtävää ei kannata pelätä eikä demonisoida. Luottamustehtävä on myös antoisaa, kasvattavaa ja avartavaa; tästä on hyötyä varmasti kaikille elämän alueille.

Valtuutetuksi ryhtyminen iso panos yhteisten asioiden hoitoon ja yhteiskuntavastuunkantoa mitä suurimmassa määrin; jokainen mukaan lähtijä on ison kiitoksen ja arvostuksen ansainnut demokratian lipunkantajina.

Tervetuloa -vanhat ja uudet- päättäjät remmiin ! Työtä riittää, mutta siitä kyllä selvitään !

Hollolassa 17. helmikuuta 2021

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 17.02.2021 13.47