Teuron- ja Puujoen alueella luodaan työkalupakki maa- ja metsätalouden vesienhallintaan –  JUUREVA-hanke starttaa

Takaisin

Juureva logo

 


 
Teuron- ja Puujoen alueella luodaan työkalupakki maa- ja metsätalouden vesienhallintaan –  JUUREVA-hanke starttaa

 

Vanajavesikeskus ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema toteuttavat yhteistyössä hankkeen Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueen vesienhallinnan parantamiseksi. JUUREVA-hankkeen tavoitteena on juurruttaa vesienhallinnan keinoja osaksi viljelijöiden, maanomistajien, metsänomistajien ja vesialueiden omistajien toimintaa Hollolan Hämeenkosken, Kärkölän, Hausjärven ja Janakkalan alueilla. Parhaista vesienhallintatoimista hyötyvät sekä viljelijä, metsänomistaja, vesistöt, ilmasto että muu ympäristö. 

Hanke saa rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön vesienhallinnan avustuksena. 

Esimerkkikohteita tiloille

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan 1-5 monihyötyistä vesienhallinnan esimerkkikohdetta ja järjestetään niille tutustumiskäyntejä alan toimijoille ja muille kiinnostuneille. Hankkeessa voidaan esimerkiksi rakentaa laskeutusallas tai vedenpidätysalue, muokata valtaoja kaksitasouomaksi tulvahuippuja tasaamaan, lisätä eloperäistä ainesta pellolle maan rakennetta parantamaan tai tehdä jokin muu peltojen ja metsien vesienhallintaa parantava käytännön kunnostus. Vanajavesikeskus toivookin yhteydenottoja maan- ja metsänomistajilta, jotka olisivat kiinnostuneita testaamaan jotakin tällaista vesienhallinnan keinoa maillaan.

Linkki Juurevan sivulle: https://www.vanajavesi.fi/vanajavesikeskus/hankkeet/juureva-hanke/

Lisätietoa:

hankkeen vetäjä: Sanni Manninen Johansen, Vanajavesikeskus,                                  sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, 050 344 1715
vesistöasiantuntija Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus, suvi.makela@vanajavesi.fi,  050 449 3303
professori Kimmo Kahilainen, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, kimmo.kahilainen@helsinki.fi, 050 4489515
 

 

 

Julkaistu: 09.07.2021 13.50