Tiedolla johtamisen hanke inspiroi

Takaisin

Miten voisimme paremmin johtaa työllisyyden kehittymistä kunnassa. Mm. tätä lähdettiin purkamaan Päijät-Hämeen kuntien yhteistyöllä.

Mietittiin, mitkä tekijät työllisyyteen vaikuttavat, missä tähän liittyvää tietoa kerätään/julkaistaan, miten tiedon saa automaattisesti käyttöönsä ja erityisesti, miten näitä tietoja yhdistelemällä syntyy uutta hyödynnettävää tietoa. Lopuksi rakennettiin visuaalinen näkymä, raportti sekä kuntien, että kuntalaisten hyödynnettäväksi. Hankkeen jälkeen on olemassa neljän kunnan yhteinen tietovarasto sekä aihealueittain automaattisesti päivittyvät raportit.

Näin jälkikäteen kuulostaa helpolta ja yksinkertaiselta. Matkan varrella ratkottiin kuitenkin monia asioita. Osa liittyi siihen, että vastaavaa työtä tehtiin samaan aikaan kolmen muun teeman osalta: Ilmasto- ja ympäristötyön sekä Työkykyjohtamisen ja Kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutustu Työllisyys- sekä Ilmasto- ja ympäristöraportteihin

Opit ja onnistumiset

Suurin onnistuminen oli tiedolla johtamisen merkityksen ymmärtäminen organisaation eri tasoilla. Tähän vaikutti se, että hankkeeseen sisällytettiin neljän kokonaisuuden koulutusohjelma. Työtä tehneitä ilahduttaa myös, että hankkeen tuotoksista ollaan kiinnostuneita paitsi Päijät-Hämeen muissa kunnissa, myös maakunnan ulkopuolella.

Teemoittain tehdyn käsitekartan merkitys huomattiin erityisen hyödylliseksi lähestymistavaksi. Käsitekartat auttavat hahmottamaan moniulotteista asiaa ja asioiden suhteita toisiinsa. Käsitekartat on julkaistu yhteentoimiva.suomi.fi alustalla, jonne linkit tämän jutun lopussa.

Työstettäviä aihealueita lähestyttiin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta mietittiin pitkän tähtäimen muutoksia ja toisaalta nykyhetkessä tapahtuvaa muutosta. Työllisyyden osalta tämä tehtiin jakamalla mittarit rakenne- ja tilanneindikaattoreihin.

Osittain tietolähteet ovat maksullisia. Tähän hankkeessa ei ollut varauduttu, joten raporteilla esitettävät tiedot koostuvat maksuttomista tietolähteistä kerättävästä tiedosta, jota sitäkin on runsaasti saatavilla.

Hanketyöstä opittua

Aihealueen rajauksen merkitys kirkastui sekin matkan varrella ja jatkossa työstettäväksi suositellaankin otettavan pienempiä osakokonaisuuksia kerrallaan. Mitä tarkempi tavoite on alkuvaiheessa, sitä kustannustehokkaammin lopputulos saavutetaan. Tämä mahdollistaa myös sen, että jo hankesuunnitteluvaiheessa pystytään selkeämmin läpikäymään eri osapuolten resurssit ja resursointimahdollisuudet.

Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen näkee hankkeen hyödyt jo tulevaisuudessa: ”Hanke tuotti laajaa ymmärrystä tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja teknisen toteutuksen periaatteista. Hanke on ollut keskeinen osavaikuttaja siihen, että Hollolan kunnan johtamisjärjestelmän uudistuksessa tiedolla johtamisen merkitys on korostetussa roolissa.”

Neljän kunnan yhteistyö ison asian parissa koettiin hedelmälliseksi. Kunnissa työskentelevät ihmiset pääsivät jakamaan osaamistaan ja ajatuksiaan yli kuntarajojen, kehittymään omassa työssään ja oppimaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksista.

Tietohallintopäällikkö Vesa Piispanen pohtii tiedolla johtamisen merkityksen kasvaneen hankkeen myötä. ”Keskiössä tiedolla johtamisen tarkastelussa on tunnistaa organisaation tietotarpeet; tieto, jota halutaan tuottaa päätöksenteon tueksi. Hankkeessa toteutettujen pilottien myötä on selkeästi noussut esille olemassa olevista lähteistä, kuten Tilastokeskuksesta saatavissa olevien tietojen tunnistamisen ja hyödyntämisen tärkeys.”

Lue hankkeen loppuraportti

Hankkeen dokumentaatio yhteentoimiva.suomi.fi sivustolla myös muiden kuntien hyödynnettäväksi:

Ilmasto ja ympäristötyö

Työkykyjohtaminen

Työllisyys

Kuntalaisten hyvinvointi

 

Ei tuurilla vaan tiedolla -hanke oli Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa olivat mukana Asikkala, Heinola, Orimattila ja Hollola. Hanke päättyi 30.11.2021. 

Julkaistu: 07.12.2021 08.19