Tiedolla johtamista päästään kehittämään hankerahoituksella

Takaisin

Hollola kehitystyöhön muiden kuntien kanssa

Valtion talousarvioon vuodelle 2019 sisältyi 30 milj. euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustuksia kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Valtiovarainministeriö avasi viime vuonna määrärahaan liityvän avustushaun kuntien yhteishankkeisiin ja teki päätöksiä 26.2.2020.

Ei tuurilla vaan tiedolla -hanke

Hollolan kunta on hakenut yhdessä Heinolan ja Orimattilan kaupunkien sekä Asikkalan kunnan kanssa rahoitusta Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeeseen. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hankkeelle avustusta yhteensä 289 000 euroa ja Hollolan kunta toimii hankkeen hallinnoijana.

Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeen tarkoituksena on rakentaa yhteisiä malleja, toimintatapoja ja pelisääntöjä johtamisessa ja päätöksenteossa tarvittavan tiedon tunnistamiseen, keräämiseen ja käyttöön. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa tiedon syntymisen prosesseja mahdollistamaan tiedolla johtamisen kehittyminen ja ennakointi.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää muutos, jossa ajantasaista ja relevanttia monesta eri lähteestä koostuvaa tietoa käytetään hyödyksi sekä arkisissa päätöksissä että pitkän tähtäimen linjauksissa.

Tavoitteena on tuoda tiedolla johtaminen päätöksenteon tueksi kuntaorganisaation eri tasoilla, kuvata yhteiset olennaiset tietomääritykset tiedolla johtamisen tukemiseksi ja samalla kuvata myös olennaiset muutokset toimintaprosesseihin ja henkilöstöön.

Muita käynnissä olevia hankkeita digitalisaation kehittämiseksi

Hollolan kunta on mukana myös kahdessa muussa digitalisaatiota kehittävässä hankkeessa: robotiikkahankkeessa sekä älykäs asiointi ja osallisus -hankkeessa, joita hallinnoivat Jyväskylän kaupunki ja Nurmijärven kunta. Hankkeiden avulla toteutetaan kunnan Digitalisaatio-ohjelmaa.


Lisätietoja

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja
Vesa Huttunen, tietohallintopäällikkö

Julkaistu: 17.03.2020 12.50