Tiedote 3.7.2019 ajankohtaista Vähä-Tiilijärveltä

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Vähä-Tiilijärven tilaa koskevat selvitykset ja kenttänäytteenotto ovat olleet käynnissä touko- ja kesäkuun aikana. Näytteenotto jatkuu läpi kesän. Kesän tutkimuksista ensimmäiset happi- ja lämpötilatulokset ovat saatavilla. Näkösyvyys on ollut järvellä laskussa, mikä kertonee tässä tapauksessa levien runsastumisesta. Keskiviikkona 26.6. uimarannalta otetussa sinilevänäytteessä havaittiin runsaasti Dolichospermum lemmermannii -sinilevää. Kyseinen laji on potentiaalisesti myrkyllinen. Tulos kuvaa näytteenottohetken tilannetta, ja esiintymä voi siirtyä nopeasti tuulen vaikutuksesta toiseen paikkaan.

Vähä-Tiilijärveen johdettavien palvelutalo Onnenkodon jäähdytysvesien osalta on valmistunut kaksi erillistä asiantuntijaselvitystä. Rakennuksen kesäaikaista viilennystä varten kiinteistön LVI-järjestelmässä käytetään läheisen Salpa-Mattilan vedenottamolta saatavaa pohjavettä, joka käytön jälkeen pumpataan Vähä-Tiilijärveen. Järjestelmää suunniteltaessa oletettiin, että vedenottamolta otetun pohjaveden johtaminen Vähä-Tiilijärveen vaikuttaa positiivisesti järven tilaan sekä Tiilijärvien veden pinnan tasoon.

Asiantuntijaselvitysten mukaan jäähdytysveden osuutta Vähä-Tiilijärven yleistyneisiin sinileväkukintoihin ei kuitenkaan voida poissulkea, vaan asia vaatii lisätutkimuksia. Vahanen Environment Oy:n laatiman selvityksen mukaan jäähdytysveden johtaminen muuttaa oleellisesti järven vesitasetta sekä voi vaikuttaa sedimentin, alusveden ja pinnanläheisen veden vuorovaikutussuhteisiin.

Valmistuneiden selvitysten johdosta Lahden Talot Oy ja Hollolan kunta tekevät tarkentavia tutkimuksia ja toimenpiteitä. Ramboll Oy:n alustavan selvityksen mukaan palvelutalon Onnenkodosta Vähä-Tiilijärveen tulevan pohjaveden järviveteen aiheuttama virtausliike on hyvin pientä, joten se ei voi saada järven pohjasedimenttiä liikkeelle. Samaisen selvityksen pohjalta Lahden Talot tulee osaltaan vielä parantamaan purkuputken pään rakennetta niin, että veden ulostulo nostetaan nykyistä lähemmäksi järven pintaa, jossa se lisäksi tullaan jakamaan nykyisen yhden ulostulon sijaan kahteen vastakkaiseen suuntaan, rantaviivan suuntaisesti. Vesijärvisäätiö selvittää parhaillaan kenttätutkimuksien avulla jäähdytysveden vaikutuksia Vähä-Tiilijärven ravinne- ja happitilanteeseen.

Järviekosysteemi on monimutkainen kokonaisuus, ja perimmäiset syyt sinileväkukinnoille eivät ole vielä selvillä. Laajat tutkimukset ovat käynnissä. Tutkimusten tulosten perusteella järvelle laaditaan kunnostussuunnitelma. Ilmastonmuutoksenkaan vaikutuksia ei voida poissulkea. Järvien rehevöityminen on globaali ilmiö.

Keski- ja Iso-Tiilijärven tilaa seurataan samanaikaisesti Vähä-Tiilijärven kanssa osana Hollolan pienjärvien seurantaa. Veden laatunäytteitä otetaan näiltä järviltä Hollolan kunnan toimesta kaksi kertaa vuoden 2019 aikana. Uimaveden laatua seurataan ympäristöterveyskeskuksen toimesta. 

Aiheesta lisää:

Vähä-Tiilijärvi on meille tärkeä -sivusto

https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarven-vedessa-on-206-havaittu-runsaasti-sinilevaa-eika-uimista-vedessa-suositella

https://www.hollola.fi/vaha-tiilijarvella-tapahtuu-1

Hollolan pienjärvien tarkkailu -sivusto

Uimavesien laatu

Vesijärvisäätiön tiedote

Järviwiki

Uimavesitiedote 

Lisätiedot: 

Vesiensuojelu Hollolassa:

Kirsi Järvinen, ympäristösihteeri, Hollolan kunta, p. 044 780 1439 (puh. ajat: ti klo 9-10, ke ja pe klo 12-13) 

Uimaveden laatu:

Jaana Pyykölä, terveydensuojeluinsinööri, PHHYKY p. 044 729 7900 

Uimarantojen kunnosta voi antaa palautetta Hollolan kunnan palautepalvelun (https://hollola.trimblefeedback.com/eFeedback/) kautta. 

Jäähdytysveden vaikutusten arviointi:

Anne Liljendahl, johtava asiantuntija, Vahanen Environment Oy, puh. 044 768 8298

Matti Koskinen, isännöintipäällikkö, Lahden Talot Oy, p. 044 429 5731

Selvitykset:

Vähä-Tiilijärven jäähdytysvesiselvitys

Tiilijärven leväongelmien syistä ja ratkaisumahdollisuuksista (Ramboll Finland Oy)

Tuloksia Vähä-TiilijärviJulkaistu: 03.07.2019 09.21