Tiedote Keski-Hollolan kouluvaihtoehtojen selvityksestä

Kategoria: Opetus
Takaisin

Hälvälän koulu

Hälvälän koulu talvella 2017, kuva Janne Bröijer.

Hälvälän koulun vanhempaintoimikunta on tuonut esille huolensa Hälvälän koulun lakkauttamisesta. Mitään päätöksiä tai esityksiä asiasta lakkauttamisesta ei ole tehty, vaan asiaa selvitetään.

Hyvinvoinnin palvelualueen ensisijainen tehtävä on järjestää opetusta, joka tapahtuu turvallisissa ja terveellisissä tiloissa. Olemme Hälvälässä ison investoinnin edessä, joten vaihtoehtojen selvittäminen on tarpeen. Näin päätöksiä ei tehdä puutteellisten tietojen tai arviointien varassa. Keski-Hollolan alueen eri kouluvaihtoehdoissa vaikuttaa arvioitu oppilasmäärän kehitys, niin Tiilikankaan kuin Hälvälän koulujen alueilla.  Selvityksen tulosten perusteella tehtävät toimenpiteet voivat vaihdella peruskorjauksesta muihin tilavaihtoehtoihin.

 Tilaongelmat syynä selvitykseen

Hälvälän koulussa on ollut jo useita vuosia huomattavia tilaongelmia, joista merkittävimmät ovat ruokala- ja liikuntasalin rakennuksessa. Rakennus on ollut rajatusti käytössä jo aiemmin, ja rakennuksen kuntoa heikensi merkittävästi elokuussa 2017 sattunut laaja vesivahinko aiempien ongelmien lisäksi. Vahingon laajuuden selvittyä ei ollut perusteltua jatkaa kuivatusta, koska vahingon korjaaminen olisi edellyttänyt huomattavan laajaa ja perusteellista peruskorjausta, ja kuivatus olisi ollut tarpeeton.

Tästä syystä hyvinvointivaliokunta on pyytänyt selvitystä eri investointivaihtoehtojen kustannuksista ja vaikutuksesta toiminnallisuuteen, joiden pohjalta arvioidaan, mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä. Selvitykseen kuuluvat myös Tiilikankaan koulun mahdolliset investointi/korjaustarpeet, koska Tiilikankaan koulu vaatinee jonkinasteisen peruskorjauksen 5-10 vuoden kuluessa.

Selvityksessä selvitetään toiminnalliset ja tilatarpeet sekä niiden kustannukset: 

1.     Arvioidaan mikä on tosiasiallinen tilantarve koulutiloille, eli mikä on oppilasmäärä ja sen arvioitu kehitys.

2.     Mitä eri vaihtoehtoja olisi opetuksen järjestämiselle nykyisissä koulukiinteistössä ja minkälaisia toiminnallisia järjestelyjä ja mahdollisia oppilaaksiottoalueiden muutoksia se tarkoittaa. Olisiko järjestelyin mahdollista välttää investointitarpeet? Tämä tarkoittaa käytännössä eri vaihtoehtoja oppilaiden sijoittumiselle kouluihin Hälvälä – Tiilikangas ja Salpakangas -akselilla.

Tarvearvion pohjalta nähdään, mikä on todellinen tilantarve ja onko mahdolliset investoinnit vältettävissä, joka on myös yksi mahdollinen vaihtoehto.

Tilanteessa on erityisen haastavaa oppilasmäärän arviointi, joka on ollut viime vuodet laskeva Keski-Hollolan alueella. Kunnan maltillinen kasvu on aiemmin pitänyt oppilasluvun lähinnä ennallaan ja kasvun nyt tasaannuttua oppilasmäärän kehitys on hiljalleen laskeva.

 
Tilakustannusten eri vaihtoehtojen osalta selvitetään
 

1.     Peruskorjaus Hälvälän kouluun kustannuksineen ja mahdollisine riskeineen.

2.     Uudisrakennus Hälvälän koulun nykyiselle tontille kustannuksineen ja mahdollisine riskeineen.

3.     Uudisrakennus Keski-Hollolaan johonkin muuhun paikkaan, esim. Kukonkoivun kaavaan varatulle tontille.

4.     Mahdollisesti joku muu tilavaihtoehto kustannuksineen ja riskeineen.

5.     Tiilikankaan koulun mahdolliset peruskorjaustarpeet riskeineen.

 

Tätä selvityskokonaisuutta tehdään parhaillaan hyvinvoinnin ja elinvoiman palvelualueen viranhaltijoiden yhteistyönä. Mitään esityksiä tai päätöksiä asiasta ei ole tehty minkään näkökulman osalta. Selvitykset pyritään saamaan valmiiksi viranhaltijoiden osalta viimeistään huhtikuun aikana. Asiasta tullaan käymään keskustelua myös asianosaisten kanssa ja esityksiä asiasta on odotettavissa aikaisintaan sen jälkeen. Opetuksen osalta lukuvuodelle 2018-2019 ei ole odotettavissa muutoksia, mikäli tilojen kunto säilyy nykyisellään.

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, Hollolan kunta

Markku Pulkkanen, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja

Juha Sipilä, kiinteistöpäällikkö, Hollolan Tilapalvelu Oy

Julkaistu: 16.01.2018 13.05