Tietoa työllisyydestä sekä ilmasto- ja ympäristöasioista

Tälle sivulle on koottu ajantasaista tietoa kuntien väestöstä, muuttoliikkestä ja työpaikoista sekä ilmasto- ja ympäristöasioista.

Tiedot päivittyvät automaattisesti, kun Tilastokeskus päivittää kyseisiä tietoja. Ilmasto- ja ympäristöasioissa on hyödynnetty lisäksi mm. Ilmatieteenlaitoksen ja Maanmittauslaitoksen tietoja.

Pääset tutustumaan raportteihin oheisten linkkien kautta. Avautuvan raportin oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa kunnaksi ”Hollola”. Kummassakin raportissa on 12 sivua. Voit vaihtaa sivua raportin alalaidan nuolista.

Työllisyysraportissa esitetään mm. väestöön liittyviä tietoja, työmarkkinoihin ja työssäkäyntiin sekä työttömyyteen liittyviä tietoja.

Ilmasto- ja ympäristöraportissa on tietoa mm. luonnon monimuotoisuudesta, säästä ja ilmanlaadusta, asunto- ja ajoneuvokannasta sekä pintavesistä.

Raportit on tuotettu Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeessa, joka oli Valtiovarainministeriön Digikannustinavustusta saanut kuntien yhteishanke, jossa olivat mukana Asikkala, Heinola, Orimattila ja Hollola. Hanke päättyi 30.11.2021. 

Linkit:

Työllisyysraportit

Ilmasto- ja ympäristöraportit

Ei tuurilla vaan tiedolla -hankkeen tietomallit yhteentoimiva.suomi.fi -sivustolla:

Ilmasto- ja ympäristötyö

Työkykyjohtaminen

Työllisyys

Kuntalaisten hyvinvointi

Yhteystiedot:

Piia Paasiranta
talouspäällikkö
044 780 1236