Tietosuojaselosteet

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Hollolan kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Konsernipalvelut

Asianhallintajärjestelmä (pdf)
Cloudia - kilpailutusjärjestelmä tietosuojaseloste (pdf)
Cloudia - kilpailutusjärjestelmä (pdf)
Esmikko kulunvalvonta- ja työajanseuranta
Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta, Populus (pdf) (materiaalia päivitetään. Tarkistettu 21.2.)
Kellokortti.fi työajanseurantarekisteri (pdf)
Puhelinvaihde - rekisteriselostus (pdf)
Palautejärjestelmä - Trimple Feedback - tietosuojaseloste)
Timmi-tilanvaraus - tietosuojaseloste (pdf)

Rekrytointijärjestelmät:
Kuntarekry
Seuturekry

Taloushallinnon asiakasrekisteri - tietosuojaseloste (pdf)
Taloushallinnon asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)

Verkkosivujen tietosuojaseloste

Elinvoiman palvelualue

Työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)
Talousneuvonnan asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Ympäristövalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Trimble Locus tietosuojaseloste (pdf)

Yksityistierekisteri tietosuojaseloste (pdf)

Ruokapalvelun erityisruokavalion asiakasrekisteri tietosuojaseloste (pdf)

Kunnanviraston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pääkirjaston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pelastusaseman videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Uimahallin videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Heinsuon urheilualueen videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Hämeenkosken koulun videovalvonta tietosuojaseloste (pdf)
Kalliolan väliaikaisen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Kankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pyhäniemen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Salpakankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Tiilikankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Palveluliikenne Hoppa tietosuojaseloste (pfd)

Hyvinvoinnin palvelualue

Varhaiskasvatus (pdf)
Perusopetus (pdf)
Vapaa-aikapalvelut (pdf)

Kirjasto:
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Pääkirjaston omatoimijärjestelmän ja kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma       9:00 - 17:00
Ti - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407