Tietosuojaselosteet

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla mm. kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Hollolan kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Konsernipalvelut

Cloudia - kilpailutusjärjestelmä tietosuojaseloste (pdf)
Cloudia - kilpailutusjärjestelmä (pdf)
Esmikko kulunvalvontajärjestelmä (pdf) - päivitetty 17.10.2019
Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta (pdf) päivitetty 17.10.2019

Kellokortti.fi työajanseuranta (pdf) - päivitetty 14.11.2018
Kuntarekry-rekrytointijärjestelmä (pdf) -päivitetty 14.11.2018
Luottamushenkilörekisteri ja Sidonnaisuusrekisteri (pdf)
Palautejärjestelmä - Trimple Feedback - tietosuojaseloste
Puhelinvaihde - rekisteriselostus (pdf)

Taloushallinnon asiakasrekisteri - tietosuojaseloste (pdf)
Taloushallinnon asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)
Tiedonhallintajärjestelmä (pdf)
Titania työvuorojen suunnittelu ja seuranta (pdf)
Timmi-tilanvaraus - tietosuojaseloste (pdf)
Verkkosivujen tietosuojaseloste

Elinvoiman palvelualue

Työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)
Talousneuvonnan asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Ympäristövalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Trimble Locus tietosuojaseloste (pdf)

Yksityistierekisteri tietosuojaseloste (pdf)

Ruokapalvelun erityisruokavalion asiakasrekisteri tietosuojaseloste (pdf)

Kunnanviraston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pääkirjaston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pelastusaseman videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Uimahallin videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Heinsuon urheilualueen videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Hämeenkosken koulun videovalvonta tietosuojaseloste (pdf)
Kalliolan väliaikaisen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Kankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pyhäniemen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Salpakankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Tiilikankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Palveluliikenne Hoppa tietosuojaseloste (pfd)

Hyvinvoinnin palvelualue

Varhaiskasvatus (pdf)
Perusopetus (pdf)
Vapaa-aikapalvelut (pdf)

Tietosuojaseloste, Läsnä

Tietosuojaseloste, Peda.net

Tietosuojaseloste, Wilma

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä, Aura

Tietosuojaseloste, Opinaika

Tietosuojailmoitus, Näppistaituri

Rekisteriseloste, Titania

Rekisteriseloste, maahanmuuttotyö

Liikunnan asiakastietorekisterit

Kirjasto:
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Pääkirjaston omatoimijärjestelmän ja kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma - To      9:00 - 16:00
Pe             9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407