Tietosuojaselosteet

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa.

Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla mm. kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Hollolan kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Konsernipalvelut

Ansionmenetyskorvauksen hakeminen - tietosuojailmoitus (pdf) 4.9.2020
Ceepos - mobiilimaksaminen (pdf) 10.1.2020
Cloudia - kilpailutusjärjestelmä tietosuojaseloste (pdf)
Cloudia - kilpailutusjärjestelmä (pdf)
Esmikko kulunvalvontajärjestelmä (pdf) - päivitetty 17.10.2019

Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta (pdf) päivitetty 17.10.2019
Kellokortti.fi työajanseuranta (pdf) - päivitetty 14.11.2018
Kuntarekry-rekrytointijärjestelmä (pdf) -päivitetty 10.12.2019
Luottamushenkilörekisteri ja Sidonnaisuusrekisteri (pdf)
Palautejärjestelmä - Trimple Feedback - tietosuojaseloste

Puhelinvaihde - rekisteriselostus (pdf)
Taloushallinnon asiakasrekisteri - tietosuojaseloste (pdf)
Taloushallinnon asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)
Tiedonhallintajärjestelmä (pdf)
Titania työvuorojen suunnittelu ja seuranta (pdf)

Timmi-tilanvaraus - tietosuojaseloste (pdf)
Uutiskirje (pdf)
Verkkosivujen tietosuojaseloste
Webropol kyselyohjelman tietosuojailmoitus (pdf)

Elinvoiman palvelualue

Palveluliikenne Hoppa tietosuojaseloste (pdf)
Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Ruokapalvelun erityisruokavalion asiakasrekisteri tietosuojaseloste (pdf)
Omakotitontin haku - tietosuojaseloste (pdf)
Työllisyyspalvelujen asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)
Trimble Locus tietosuojaseloste (pdf)

Vesihuoltolaitoksen tietosuojaseloste (pdf)
Yksityistierekisteri tietosuojaseloste (pdf)
Ympäristövalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Videovalvonnat:
Heinsuon urheilualueen videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Hämeenkosken koulun videovalvonta tietosuojaseloste (pdf)
Kalliolan väliaikaisen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Kankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Kunnanviraston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pelastusaseman videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pyhäniemen koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Pääkirjaston videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Salpakankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Tiilikankaan koulun videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)
Uimahallin videovalvonnan tietosuojaseloste (pdf)

Hyvinvoinnin palvelualue

Aura, Kuvaus henkilötietojen käsittelystä
Liikunnan asiakastietorekisterit
Läsnä, Tietosuojaseloste
Maahanmuuttotyö, Rekisteriseloste
Näppistaituri, Tietosuojaseloste

Opinaika, Tietosuojaseloste
Peda.net, Tietosuojaseloste
Perusopetus (pdf)
Titania, Rekisteriseloste
Vapaa-aikapalvelut (pdf)

Varhaiskasvatus, Effica (pdf)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (pdf)
Wilma, Tietosuojaseloste

Kirjasto:
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Pääkirjaston omatoimijärjestelmän ja kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma - To      9:00 - 16:00
Pe             9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407