Tietosuojaselosteet

Julkisuuslainsäädännössä
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 21.5.1999
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintavasta 1030/1999, 12.11.1999

määrätään, että julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi kunnan täytyy mm. tehdä tietojärjestelmistään tietojärjestelmäselosteet ja pitää ne nähtävillä.

Julkisen hallinnon ja talouden neuvottelukunta JUHTA on antanut tietojärjestelmäselosteiden laatimissuosituksen.

Henkilötietolaissa 523/1999, 22.4.1999 määrätään henkilörekisteriselosteista.

Näiden lakien ja asetusten sekä JUHTA:n ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti Hollolan kunnassa laaditaan selosteet. Selosteet laitetaan näille sivuille sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Konsernipalvelut

Asianhallintajärjestelmä (pdf)

Cloudia - kilpailutusjärjestelmä (pdf)

Esmikko kulunvalvonta- ja työajanseuranta

Henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta, Populus (pdf) (materiaalia päivitetään. Tarkistettu 21.2.)

Kellokortti.fi työajanseurantarekisteri (pdf)

Palautejärjestelmä - Trimple Feedback - tietosuojaseloste

Rekrytointijärjestelmät:
Kuntarekry
Seuturekry

Taloushallinnon asiakasrekisteri - tietosuojaseloste (pdf)
Taloushallinnon asiakasrekisteri - rekisteriseloste (pdf)

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatus (pdf)
Perusopetus (pdf)
Vapaa-aikapalvelut (pdf)

Kirjasto:
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Pääkirjaston omatoimijärjestelmän ja kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste

Tietosuojavastaava

Virastotie 3 15870 Hollola

Avoinna

Ma       9:00 - 17:00
Ti - To  9:00 - 16:00
Pe        9:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Manninen Kaija, hallintopäällikkö
044 780 1407