Tiirismetsän puunhoitotyöt alkavat 28.9.2021.

Takaisin

Puun kaato ja metsän harvennus

Tiirismetsän metsänhoitotyöt alkavat 28.9.2021. Hollolan kunnan omistamalla Tiirismetsä 1:108-tilalla on jo usean vuoden ajan kirjanpainajahyönteinen päässyt tuhoamaan järeää kuusimetsää. Tuhot ovat toistaiseksi keskittyneet kahdelle melko pienelle alueelle TV-maston länsipuolelle ja Villinpellon luoteispuolelle. Etenkin TV-maston viereisellä alueella tuho on jo mittava ja pystyyn kuolleita puita on kymmenittäin.

Alue on yksi Hollolan ja Lahden seudun parhaista virkistyskäyttömetsistä, jossa ulkoilijoita liikkuu runsaasti ympärivuotisesti hyvin hoidetuilla reiteillä. 

Kuusikot luovat ainutlaatuisen, vehreän, maisemallisesti ja tunnelmallisesti arvokkaan ympäristön alueella liikkuville. Kirjanpainajan tuhoamat, täysin pystyyn kuolleet ruskeat puut, eivät palvele tässä tarkoituksessa ja ne ovat myös kaatumisherkkinä turvallisuusuhka ulkoilijoille.  

Hakkuusuunnitelmassa alueet on rajattu luontaisia kasvillisuusrajoja ja ulkoilureittejä myötäillen. Kuvioilla on runsaasti järeää koivua ja ne jätetään pystyyn pehmentämään maisemaa. Näin toimimalla pyritään säilyttämään maisema elävänä ja vehreänä, huomioidaan alueen virkistyskäyttö ja samalla pyritään pitämään kirjanpainajan aiheuttamat tuhot mahdollisimman pieninä.

 

 Lisätietoja antaa: 

 Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 

 Juhani Jaskari 

 juhani.jaskari@mhy.fi 

 ja 

 elinvoimajohtaja 

 Heli Randell 

 heli.randell@hollola.fi

 

 

Julkaistu: 24.09.2021 13.45