Tilapäinen päivähoito

Perheet, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspalveluja silloin tällöin, voivat viedä lapsen tilapäiseen päivähoitoon.

Palvelu on tarkoitettu väliaikaiseen päivähoidon tarpeeseen silloin kun lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa.

Palvelua tarjotaan mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, mutta joskus sitä voidaan järjestää myös päiväkodeissa. Tilapäistä päivähoitoa voi saada silloin, kun ryhmässä on paikkoja vapaana, esimerkiksi vakituisten lasten vapaapäivinä.

Mikäli päivähoitoa tarvitaan yhtäjaksoisesti 10 päivää tai enemmän, on lapselle haetava päivähoitopaikkaa. Työstä, opiskelusta tai muusta syystä johtuvaa säännöllistä päivähoidon tarvetta (esim. 1 kerta viikossa) ei lueta tilapäiseksi.

Esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää palvelua satunnaiseen päivähoidon tarpeeseen.

Tilapäinen päivähoito ei estä lasten kotihoidon tuen saamista.

Tilapäisestä päivähoidosta peritään maksu: 
Osapäivähoito (alle 5 tuntia/päivä) 10 euroa/päivä/lapsi
Kokopäivähoito (yli 5 tuntia/päivä) 18 euroa/päivä/lapsi 
Vuoropäivähoito 25 euroa/päivä/lapsi