Tilapäinen varhaiskasvatus

Perheet, jotka tarvitsevat varhaiskasvatuspalveluja silloin tällöin, voivat viedä lapsen tilapäiseen varhaiskasvatukseen.

Tarjoamme palvelua mahdollisuuksien mukaan perhepäivähoidossa, mutta joskus myös päiväkodeissa. 

Lapsesi voi saada tilapäistä varhaiskasvatusta silloin, kun ryhmässä on paikkoja vapaana, esimerkiksi vakituisten lasten vapaapäivinä. Jos hän tarvitsee varhaiskasvatusta  yhtäjaksoisesti 10 päivää tai enemmän, on haetava varhaiskasvatuspaikkaa. Työstä, opiskelusta tai muusta syystä johtuvaa säännöllistä varhaiskasvatuksen tarvetta (esim. kerran viikossa) ei lueta tilapäiseksi. Esiopetuksessa oleva lapsi voi käyttää palvelua satunnaiseen esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Palvelua voi saada myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi, mikäli se on mahdollista ko. ajankohtana.

Tilapäinen varhaiskasvatus ei estä lasten kotihoidon tuen saamista.

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään maksu: 

  • Osapäivä (alle 5h/päivä) – 10€/pv/lapsi
  • Kokopäivä (yli 5h/päivä) – 18 €/pv/lapsi 
  • Vuorohoito – 25€/pv/lapsi