Tilapäisiä liikennejärjestelyitä tulossa Messiläntielle

Takaisin

Salpakankaan ylikulkukäytävä uusitaan Messiläntiellä. Nykyinen ylikulkukäytävä puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Työt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja rajoittavat alueen käyttöä. Liikenne Messiläntiellä katkaistaan työmaan kohdalta ja kevyen liikenteen väylälle tehdään oma kiertotiensä, myös moottoriajoneuvoliikenne ohjataan erilliselle kiertoreitille Keskikankaantien ja Televisiotien kautta.

Työn aikataulu:

Rakentaminen alkaa viikolla 15, työn arvioidaan valmistuvan syykuun 2021 aikana. Messiläntien liikenne on katkaistu 28.4.21-17.8.2021 välisenä aikana.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamaa häiriötä. Pyrimme työssämme minimoimaan häiriötä aiheuttavat tekijät.


Lisätietoja:

Projekti-insinööri Ulla Jousmäki, Lahden kaupunki

puh. 044 416 3888, ulla.jousmaki(a)lahti.fi  


Työmaapäällikkö Vesa Turakainen

puh. 0505975870, vesa.turakainen(a)grk.fi


Valvoja Lasse Minkkinen, Sitowise Oy

puh. 0400 433 239, lasse.minkkinen(a)sitowise.com

Julkaistu: 07.04.2021 10.36