Tilinpäätös 2019 ennakoitua parempi

Vuoden 2019 talousluvut ovat valmistumassa. Tilinpäätös hyväksytään kuun lopussa kunnanhallituksessa, valtuusto käsittelee tilinpäätöstä tilintarkastuksen jälkeen kesäkuussa.

Kunnan tilikauden tulos vuodelta 2019 on -0,65 milj. euroa eli alijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio oli -1,2 milj. euroa ja muutettu talousarvio - 4,4 milj. euroa. Tilinpäätöksen toteutuma on siis merkittävästi muutettua talousarviota parempi, mikä antaa paljon ilon aihetta lumettoman talven keskellä.

Koko mennyt vuosi oli taloudellista vuoristorataa.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli -2,1 milj. euroa, mikä tarkoitti, että vuodelle 2019 ponnisteltiin takamatkalta.

Suurimmat pelot liittyivät sosiaali- ja terveysmenoihin – eivätkä nämä pelot osoittautuneet vääriksi. Sote-menot kasvoivat 5,2 milj. euroa eli 7,6 %, kun vertailupohjana tilinpäätös 2018 ml. väärinlaskutuksen oikaisu. Soten epävarmuutta lisäsi alkuvuoden vauhdikas kasvu-ura, mikä saatiin taitettua vasta syksyllä, kun uusi toimitusjohtaja oli aloittanut työnsä, yt-menettely ja sopeutusohjelma oli käynnistetty. 

Kunnan verotulojen ja valtionosuuksien kasvu oli yhteensä 4,2 milj. euroa eli 1 milj. euroa vähemmän kuin pelkkien sote-menojen kasvu. Tulopohjan kasvu olisi jäänyt ilman poikkeuksellista syksyllä maksettua, aikaistettua valtionosuuserää 1 milj. euroa alhaisemmalle tasolle ja ilman 0,8 milj. euron verotulojen joulukuun poikkeuksellista erää alemmaksi eli vain 2,4 milj. euron tasolle. Koko vuoden jatkunut huoli tulopohjasta oli aiheellinen.

Elinvoiman palvelualueen nettomenot alittuivat peräti 1,7 milj. eurolla, josta 0,8 milj. euroa syntyi kiinteistöpalveluista. Hollolan Tilapalvelu Oy perustettiin vuonna 2017 tavoitteenaan tehostaa kiinteistöjen tilankäyttöä ja vähentää kuluja. Tältä osin viime vuosi osoittaa, että yhtiö on lunastanut sille asetettuja tavoitteita. Kulukehityksen seuranta ja raportointi sen sijaan ei ole toteutunut riittävällä tasolla.

Vuoden 2019 ennakoitua parempaa tulosta selvittävät myös useat kertaluontoiset erät. Näitä ovat ylimääräisen valtionosuuserän lisäksi mm. PHP:n ylimääräinen osinko 0,5 milj. euroa, satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myynnit) 0,8 milj. euroa sekä kertaluonteinen, poikkeuksellisen suuri maankäyttösopimuskorvaustulo 0,8 milj. euroa. Tilikauden alijäämä olisi ilman kertaluontoisia eriä ollut n. 3,1 milj. euroa heikompi eli n. -3,8 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvio on -1,1 milj. euroa. Tilivuosi 2019 antaa ennakoitua paremman pohjan tälle vuodelle, mutta samaan aikaan erilaiset talouteen kohdistuvat paineet sinkoilevat corona-viruksen, kunta-alan palkkaratkaisun, muuttoliikkeen sekä ikääntymisen muodossa. Valtionvarainministeriö ennakoi kuntatalousohjelmassaan paikallishallinnon alijäämän syvenevän vuosina 2021-2023. Selvälle näyttää ilmeisesti vain se, että kuntatalouden epävarmuus jatkuu ja ponnistelut talouden tasapainossa pitämisen kanssa jatkuvat.

Hollolassa 5. maaliskuuta 2020

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

Julkaistu: 05.03.2020 11.34