Tilinpäätös 2020 luo puskuria

Hollolan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös on 8,2 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös sisältää 6 milj. euron varauksen uimahallin peruskorjausta/uudisrakentamista varten. Alkuperäinen talousarvio joulukuussa 2019 hyväksyttiin -1,1 milj. euroa alijäämäisenä. Tilinpäätös oli, varaus huomioon ottaen, n. 15 milj. euroa tätä parempi.

Poikkeuksellisen vuoden keskeisin selittävä tekijä on Covid-19 pandemia. Pandemian vaikutusten ennakointi oli melkoista vuoristorataa koko vuoden ajan.

Kunnan tulorahoitus (verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot) yht. 174,4 milj. euroa lisääntyi edellisvuodesta 14,5 milj. euroa eli + 9,1 %. Vastaava lukema vuonna 2019 oli 2,7 milj. euroa. Verotulojen 5,6 milj. euron kasvu on ristiriidassa nopeasti kasvaneen työttömyysasteen kanssa, mikä viittaa vahvasti siihen, että tänä vuonna veronpalautuksia tullee olemaa ennätysmäärä. Erillisiä korona-avutuksia lukuun sisältyy lähes 7 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 151,6 milj. euroa, missä vähennystä edellisvuoteen -1,3 milj. euroa (-0,8 %). Poikkeuksellisen alhaista kehitystä selittää normaalisti nopealla kasvu-uralla olevien sotemenojen supistuminen -0,8 milj. euroa palvelujen käytön vähenemisen vuoksi. Myös konsernipalvelujen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintakulut alittuivat mm. palvelutuotannon, tapahtumien ja henkilöstön supistumisen vuoksi. Elinvoiman palvelualueen toimintakulut kasvoivat 0,4 miljoonalla eurolla (1,7%) edellisvuodesta.

Investointien bruttomenot olivat 18,8 miljoonaa euroa, mistä talonrakennushankkeiden osuus oli 8,6 miljoonaa euroa. Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen rakentamiskustannukset olivat vuoden 2020 osalta 7,1 miljoonaa euroa. Investointimenoista 1,4 miljoonaa euroa aiheutui joulukuussa 2020 avatun VT 12 Lahden eteläisen kehätien kustannuksista.

Vuoden 2020 osalta Covid-19 pandemia tarkoitti rajua tehtävien priorisointia 16.3.2020 alkaen. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatettiin voimaan tartuntatautilain, valmiuslain sekä muun lainsäädännön ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kunnan henkilöstön kyky ja vastuunkanto tarvittaviin muutoksiin poikkeuksellisessa tilanteessa ovat olleet merkittävä osa kunnan palvelukyvyn säilymistä.

Toimintaympäristön haasteellisuudesta huolimatta monen, tulevaisuuteen tähtäävän asian osalta edettiin; kehätie avautui liikenteelle ja raskas liikenne siirtyi keskusta-alueelta merkittävin osin pois, uutta kuntabrändiä jalkautettiin, ilmastotyössä edettiin konkreettiselle tasolle, työllisyyden kuntakokeiluun valmistauduttiin, yhteisöllinen kirjasto avautui käyttäjille, digi-hankkeilla valmistauduttiin tuleviin haasteisiin, sote-keskuksen rakentaminen edistyi ja kunta hankki omistukseensa keskeisen keskusta-alueen rakennuksen. Nostavalta hankittiin maata ja maankäyttösuunnitelmat alueen osalta valmistuivat.

Tilinpäätöstä laadittaessa valtakunnassa on edelleen voimassa pandemiaan liittyvät poikkeusjärjestelyt. Akuutein kysymys on se, missä aikataulussa ja kuinka laajasti pandemiaan liittyvistä erityisjärjestelyistä voidaan rokotusten edetessä luopua. Tämän jälkeen keskeiset kysymykset liittyvät siihen, miten pian ja kuinka laajasti yhteiskunnan toiminnot ja erityisesti yrityselämä elpyy ja miten paljon työpaikoista palautuu eli miten työllisyystilanne kehittyy.

Pandemian jälkeen julkisella taloudella on merkittäviä panostustarpeita ns. korjaavaan toimintaan. Kuntien tilapäisten tukien päättyessä kuntataloudelliset haasteet tulevat olemaan suuria samaan aikaan, kun kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa hyvinvointialueiden ratkaisuihin.

Vuoden 2020 tilinpäätös lisää kunnan taloudellista puskuria. Samalla on hyvä huomioida, että vireillä on myös paljon positiivia asioita kuten kuntakeskustan rakentuminen ja uusien yritysten sijoittumisratkaisuja.

 

Hollolassa 26. maaliskuuta 2021

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

 

Julkaistu: 26.03.2021 13.25