Tilinpäätös toteutui parempana

Takaisin

Tilinpäätös 0,65 milj. euroa alijäämäinen - alijäämä arvioitua pienempi. Hollolan kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöstä vuodelta 2019 kokouksessaan 30.3.2020. Ennakkotiedot tilinpäätöksestä ovat valmiina.

Kunnan tilikauden tulos vuodelta 2019 on 0,65 milj. euroa alijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio laadittiin 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja muutettu talousarvio oli n. 4,4 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen toteutuma on siis merkittävästi muutettua talousarviota parempi.

Tuloksen kääntyminen paremmaksi arvioitiin joulukuussa, kun vuoden viimeisistä verotilityksistä saatiin toteutumatiedot. Lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tiedotti 14.2. vuoden 2019 lopullisten maksuosuuksien toteutumisesta.

Parempaan tulokseen useita syitä

Syyt parempaan tulokseen löytyvät mm. elinvoiman nettomenoista, sosiaali- ja terveyspalveluista, verotuloista ja kertaluontoisista eristä.

Elinvoiman palvelualueen nettomenot alittuivat peräti 1,7 milj. eurolla, josta 0,8 milj. euroa syntyi kiinteistöpalveluista. Toinen keskeinen selittävä seikka oli joulukuun verokertymän positiivinen kertymä, jonka johdosta verotulot ylittyivät n. 0,8 milj. eurolla muutettuun talousarvioon nähden. Lisäksi poikkeuksellisen korkeista sote-menoista (74,7 milj. eur, kasvu 6,6 %) huolimatta PHHYKY:n menojen toteutuma oli kuitenkin suurimpia ennakkoarviointeja ja muutettua talousarviota -0,7 milj. euroa alhaisempi.

Vuoden 2019 tulokseen parantavasti vaikuttavat myös useat kertaluontoiset erät. Näitä ovat mm. PHP:n ylimääräinen osinko 0,5 milj. euroa, kertaluonteinen valtionosuuden kompensaatio 1,0 milj. euroa, satunnaiset tuotot (kiinteistöjen myynnit) 0,8 milj. euroa sekä kertaluonteinen, poikkeuksellisen suuri maankäyttösopimuskorvaustulo 0,8 milj. euroa.

Tilikauden alijäämä olisi ilman kertaluontoisia eriä ollut n. 3,1 milj. euroa heikompi eli n. 3,8 milj. euroa alijäämäinen.

Tarkemmat analyysit esitetään osana tilinpäätöksen toimielinkäsittelyjä.

Hollolassa 3. maaliskuuta 2020

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja               Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja

Julkaistu: 03.03.2020 13.41