Toiminta - vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto painottaa toiminnassaan vuonna 2019
1. Kotihoito, palvelujen saatavuus ja riittävyys, sis. suun terveydenhoito
2. Ikääntyvien yksinäisyys, muistisairaudet
3. Asiakasmaksut

Vava toimintapuisto

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haapakankaalle etsitään seuraajaa kaikin keinoin (lehtijuttu, Hollolan Sanomat 19.12.2018) 

Katriina Haapakangas on toiminut Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajana viisi vuotta ja hänellä on tavoite. Puheenjohtaja haluaa, että vanhus- ja vammaisneuvosto (vava) olisi myös alueellinen vaikuttamiselin. Juttu pääset tutustumaan kokonaisuudessaan tästä.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanhustenviikkoa juhlittiin (lehtijuttu, Hollolan Sanomat 17.10.2018)

​Juhlapuhuja Vappu Taipale innosti Sovituksenkirkon juhlayleisöä pitämään puolensa. Järjestyksessä viides Vanhustenviikon juhla keräsi 9.10. Sovituksenkirkon täyteenväkeä Hollolasta, Hämeenkoskelta,Kärkölästä, Padasjoeltaja Kuhmoisista. Juttuun pääset tutustumaan kokonaisuudessaan tästä. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSKYSELYN 2018 TULOKSET JA NIIDEN ESITTELY

Kysely oli avoinna 2.5.-31.5.2018 välisen ajan ja sen toteutti Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto. Kyselyn tavoitteena on osaltaan vaikuttaa turvallisen ja toimivan elinympäristön toteutumiseen.
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 67 henkilöä ja heistä 85 %:a oli iältään yli 51 vuotta. Naisia vastaajista oli kaksi kolmasosaa ja suurin osa kaikista vastaajista (72 %) asui taajama-alueella. Vastaajat arvioivat, että Hollolan kunnan alueella olevien jalkakäytävien ja kävelyteiden pintamateriaalit ovat helppokulkuisia, turvallisia ja pääosin hyvässä kunnossa. Eniten parannettavaa vastaajien mielestä oli jalka- ja kevyenliikenteenväylien talvikunnossapidossa. Avoimista vastauksista nousi esille talvikunnossapitoon liittyen, että esimerkiksi Kankaantilan alueella asukkaat joutuivat odottamaan aurasta normaalia pitemmän aikaa, joka vaikeutti alueella liikkumista.
 
Hollolan kunnan alueella oleviin puistoihin ja muihin kunnan ylläpitämille virkistysalueille (esim. uimarannat ja leikkipaikat) on vastaajien mielestä pääosin hyvä esteetön kulku ja kaikkien eri käyttäjäryhmien saavutettavissa. Sen sijaan kyselyyn vastanneiden mielestä levähdyspaikkoja ei ole riittävästi ja myös kunnan ylläpitämien puistojen ja muiden virkistysalueiden istutuksiin toivotaan panostusta nykyistä enemmän. Avoimista vastauksista nousi esille, että osassa leikkipuistoja on rajattu alueita maahan pölkyillä ja niitä on mahdoton ylittää pyörätuolilla tai rollaattorilla.
 
Hollolan Kuntakeskuksen alueella olevat kiinteistöt (kaupat, kirjasto, uimahalli, kunnanvirasto) on vastaajien mielestä esteettömiä ja hyvin eri käyttäjäryhmien saavutettavissa. Sen sijaan vastaajien mielestä opasteita ei ole Kuntakeskuksen alueella riittävästi eikä ne ole kaikki helposti eri käyttäjäryhmien havaittavissa. Avoimista vastauksista nousi esille, että kirjasto jää täysin pimentoon ja uimahallilla ei ole riittävästi invapaikkoja ja opasteet ovat huonoja.   

Kyselyn tuloksiin voi kokonaisuudessaan tutustua tästä
 
Lisätietoja tarvittaessa,
 
Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori
Hollolan kunta
antti.anttonen(at)hollola.fi
puh. 044 780 1230
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hollolan vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan Katriina Haapakankaan ajankohtaishaastattelu 26.4.2016
Katso haastattelu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vapaaehtoistyötä koskeva tutkimus
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun jatko-opiskelija Riikka Lehikoinen teki neuvostolle syksyllä 2014 tutkimuksen Eläkeläisjärjestöjen jäsenet vapaaehtoistyön voimavarana. Tutkimusraportti löytyy täältä. Tutkimuksen tulokset ovat positiivisia, vapaaehtoistoimintyö kiinnostaa eläkeläisjärjestöjen jäseniä ja vapaaehtoistyöhön osallistutaan.

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja

Risto Pilvinen 
Hollolan Sotaveteraanit ry 
pilvinen (at) pp.phnet.fi
puh. 0500 807252

Katso jäsenet