Toimitusjohtajan haku Hollolan Kiinteistönhallintapalvelut Oy:lle

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan kiinteistönhallintapalvelut organisoidaan uudelleen siirtämällä ne 1.1.2018 perustettavaan osakeyhtiöön. Kiinteistönhallintapalvelukokonaisuuteen kuuluu mm. kiinteistöjen ylläpito ja huolto, rakennuttamisen suunnittelu ja toteutus sekä omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen omistajan tilausten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtäviin on suunniteltu kuuluvaksi myös Hämeenkosken Biolämpö Oy:n, Hollolan Asuntotalot Oy:n sekä Hollolan Palveluasunnot Oy:n toimitusjohtajien tehtävät.

Etsimme nyt perustettavalle Hollolan Kiinteistönhallintapalvelut Oy:lle  toimitusjohtajaa johtamaan ja kehittämään perustettavan yhtiön operatiivista toimintaa osana Hollolan kuntakonsernia.

 Toimitusjohtajan avaintehtävät ovat:

-          Kehittää kunnan kiinteistönhallintapalveluita konsernin strategian pohjalta.
-          Valvoa omistajapoliittisten tavoitteiden toteutumista yhteistyössä kunnan konsernijohdon ja johtoryhmän kanssa.
-          Kehittää kunnan kiinteistöomistuksen hallintaa ja operoida yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa kiinteistöomistukseen liittyvissä asioissa, mm. kiinteistöinvestoinnit, -hankinta ja luovutus.
-          Kehittää kunnan ja yhtiön välistä yhteistoimintaa konsernin kiinteistöhallinnan ja siihen liittyvien kulujen optimoimiseksi

 Odotamme hakijoilta:

-          Hyvää kiinteistöhallinnan tuntemusta (omistaminen, investoinnit, ylläpito, myynti).
-          Hyvää kokonaisuuksien hahmotuskykyä.
-          Vahvaa liiketoimintaosaamista.
-          Kykyä johtaa ja motivoida henkilöstöä, erityisesti aloitukseen liittyvässä muutostilanteessa.
-          Hyviä viestintätaitoja, selkeää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.
-          Hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja.
-          Kiinteistöteknistä ja/tai kaupallista koulutusta.

Lisätietoja tehtävästä antavat konsulttijohtaja Petri Heikinheimo, puh. 0400 431 540 sekä 15.5. jälkeen tekninen johtaja Heli Randell, puh. 044 780 1441. Odotamme hakemuksia ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 26.5.2017 mennessä HRM Heikinheimo Oy:n Internet-sivuilta www.hrmheikinheimo.fi löytyvän hakulomakkeen kautta.

Julkaistu: 05.05.2017 15.53