Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan asemakaava-alueella tonttijaon mukaan muodostettua ja rekisteröityä kiinteistöä, joka on merkitty kiinteistörekisteriin.

Tontti muodostetaan lohkomisella.

Yleisin kiinteistötoimitus on lohkominen. Lohkomisessa määräala kiinteistöstä erotetaan ja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan myös siirtää määräala toiseen kiinteistöön (saajakiinteistöön). Lohkomisessa määritetään muodostettavan kiinteistön rajat ja vahvistetaan kiinteistöön kohdistuvat oikeudet. Kiinteistö rekisteröidään ja merkitään kiinteistörekisteriin.

Hollolan kunnan luovuttamat tontit lohkotaan kunnan toimesta.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.