Tonttijako

Maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijakoa.

Asemakaavan mukaiseen rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen.

Hollolan kunnan asemakaava-alueilla noudatetaan ohjeellista tonttijakoa

Tonttijako voi olla joko sitova tai ohjeellinen (MRL 78.1 §). Maankäyttö- ja RakennusAsetuksen 37 §:n mukaan: jokainen tontti rajoittuu katualueeseen; erityisestä syystä tontti voi kuitenkin rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestetttävissä ajokelpoinen yhteys, tontit muodostetaan senmuotoisiksi ja kokoisiksi, kuinka rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon kannalta on tarkoituksenmukaista, asemakaavaan sisältyvä tonttijako esitetään asemakaavakartalla ja samalla osoitetaan tonttien numerot ja rajat.