Tuleva tonttitarjonta

Tällä sivulla esitellään Hollolan kunnan valmisteilla olevia ja uusia omakotialueita.

Tontit sijoittuvat eri puolille kuntaa. Hollolassa on otettu käyttöön tonttien vyöhykehinnoittelu, jossa tonttien maapohjan hinnat vaihtelevat alueen mukaan. Nykyiset tonttien hinnat ovat 11–58 €/m².

Maksuun lisätään lohkomis- ja maastotyökulut 1 050 euroa.

Vesihuollon liittymismaksut maksetaan LahtiAqualle voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tontin varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään tontin hinnassa/vuokrassa. Tontit ovat yleensä myös vuokrattavissa. Omakotitontin vuokra on 6 % tontin vyöhykehinnasta.

                                           

Katso tästä kunnan tulevaa tonttitarjontaa.

 

 

Lehtoranta/Kukkila alueelle (Raikkosen kaava-alue) tulossa sekä kunnan että yksityisen tontteja. Kunnan tontit luovutetaan alustavan arvion mukaan vuoden 2020 aikana.

Linkki: Lehtorannan tontit

                         

                                        

Lisätietoja tonteista

Paikkatietokoordinattori

Sari Korvenmäki  044 780 1443