Tuleva tonttitarjonta

Onko Hollola sinun nykyinen tai tuleva kodin paikkasi? Tällä sivulla esitellään Hollolan kunnan valmisteilla olevat ja uudet omakotialueet. Tontit sijoittuvat eri puolille kuntaa.

Hinnoittelu

Hollolassa on otettu käyttöön omakotitonttien vyöhykehinnoittelu, jossa tonttien maapohjan hinnat vaihtelevat alueen mukaan. Nykyiset omakotitonttien hinnat ovat 11–58 €/m². Maksuun lisätään lohkomis- ja maastotyökulut 1 050 euroa. Vesihuollon liittymismaksut maksetaan LahtiAqualle voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tontin varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään tontin hinnassa/vuokrassa. Tontit ovat yleensä myös vuokrattavissa. Omakotitontin vuokra on 6 % tontin vyöhykehinnasta.

Tulevat tontit

Hirvimäki

 

Lisätietoja tonteista

Sari Korvenmäki
Paikkatietokoordinattori
044 780 1443