Tuleva tonttitarjonta

Tällä sivulla esitellään Hollolan kunnan valmisteilla olevia ja uusia omakotialueita.

Tontit sijoittuvat eri puolille kuntaa. Hollolassa on otettu käyttöön tonttien vyöhykehinnoittelu, jossa tonttien maapohjan hinnat vaihtelevat alueen mukaan. Nykyiset tonttien hinnat ovat 11–58 €/m².

Maksuun lisätään lohkomis- ja maastotyökulut 1 050 euroa.

Vesihuollon liittymismaksut maksetaan LahtiAqualle voimassa olevan taksan mukaisesti.

Tontin varausmaksu on 500 euroa ja se hyvitetään tontin hinnassa/vuokrassa. Tontit ovat yleensä myös vuokrattavissa. Omakotitontin vuokra on 6 % tontin vyöhykehinnasta.

Seuraavaksi tontteja tulee Lehtorannan ja Tasatarhan alueille, jotka molemmat sijaitsevat Kukkilassa.

LEHTORANTA

Lehtorannan alue sijoittuu vesistön äärelle, jossa kunta myy ja vuokraa kuivanmaan tontteja, ja yksityinen myy rantatontteja. Kunnan tonttien arvioitu hakuaika on kesällä 2020.

Lehtorannan esite (pdf)

Lehtorannan kaava ja määräykset (pdf)

Lehtorannan rakentamistapaohjeet (pdf)

Lisätietoa: Lehtorannan tontit

TASATARHA

Tasatarhan alue sijoittuu maalaismaiseman ympäröimään miljööseen, josta Kalliolan kouluun on lyhyt matka. Tonttien hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Tasatarhan esite (pdf)

Tasatarhan kaava ja määräykset (pdf)

Tasatarhan rakentamistapaohjeet (pdf)

Lisätietoja tonteista

Paikkatietokoordinattori

Sari Korvenmäki  044 780 1443