Tulevan vaalikauden keskeisiä teemoja

Takaisin

Hollolan kunnan johtoryhmä on tunnistanut tulevan vaalikauden keskeisiksi teemoiksi sote-uudistukseen ja kuntien uudenlaiseen rooliin liittyvät kysymykset, kuntakeskustan ja maankäytön kehittämisen sekä yrittämiseen ja työllisyyteen liittyvät seikat. Lisäksi korona ja hyvinvointialueiden rahoitusmuutos tuovat haasteita kuntatalouden tasapainoon.

Sote-uudistuksen keskeinen haaste on kuntien roolin muutos. Kuntien tulee luoda toimivat palvelut yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Jatkossa kuntien roolissa painottuu kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Keskeistä on myös kuntalaisten vahva osallistaminen hyvinvointityöhön.

Sote-uudistus tulee toteutuessaan pienentämään kunnallisverotulojen määrää. Tämä yhdessä koronan jälkilaskun kanssa luo valtuustolle haasteita pitää kunnan taloudellinen tilanne tasapainossa.

Hollolan kuntakeskustan kehittämisen suurimmat kysymykset liittyvät kunnanviraston kortteliin ja uimahalliin. Uimahallin kohdalla tulee ratkaista kysymys siitä, remontoidaanko nykyinen halli vai rakennetaanko tilalle uusi. Kunnanviraston korttelin kaavoitus käynnistyy ja keskustan alueelle tavoitellaan lisää palveluita.

Maankäytön ja kaavoituksen osalta seuraavan vaalikauden keskeisiä seikkoja ovat keskusta-alueen ja Nostavan maankäyttösuunnittelu sekä asumisen kehittäminen Vesikansan alueella.

Uusi kehätie on tuonut mukanaan mahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää yritysalueiden, maanhankinnan ja kaavoituksen kehittämisessä. Elinvoiman osalta haasteena on koronan myötä heikentynyt työllisyystilanne.

Julkaistu: 19.02.2021 12.47