Tulojen kasvu kangertelee

Ristiriita yleisen toimeliaisuuden ja kansantalouden vireyden ja kuntatalouden rahoituspohjan kasvun välillä on merkittävä. Kuntien kunnallisverotulot näyttävät elokuun tietojen valossa jäävän 600 milj. euroa ennakkoarviota heikommaksi, vuoden 2017 tasoa alhaisemmaksi. Keskeiset selittävät tekijät liittyvät kunnallisverojen vähennysoikeuden laajennuksen ja lomarahojen alennuksen ennakoitua suurempiin vaikutuksiin, mitkä näkyvät verotuksen 2017 valmistumisessa ja palautusten suuressa osuudessa. Maksuunpanotilitys marraskuussa tulee siis olemaan vahvan negatiivinen.

Samaan aikaan valtionosuudet vähenevät valtionosuusjärjestelmän muutosten ja -leikkauksien vuoksi. Kilpailukykysopimuksen olettamat hyödyt leikattiin kunnilta valtionosuuksien kautta. Kuntaliiton kunnilta kokoaman arvion pohjalta vuosityöajan pidentämisestä ja erilaisten keittämistoimenpiteiden säästöt ovat jääneet murto-osaan hallituksen asettamista tavoitteista. Näennäisiä hyötyjä on siis leikattu kunnilta valtionosuuksien kautta samaan aikaan, kun verotulojen kasvu kunnissa sakkaa.

Kunnan osavuosikatsauksen ennusteen pohjalta kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen ennustetaan jäävän -1,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Osa ylityspaineista on kertaluonteisia, osa pysyviä. Keväällä solmitun kunta-alan palkkaratkaisun paineet näkyvät kaikilla palvelualueilla; ratkaisun vaikutuksista vain osa on budjetoitu (keskitetysti) tämän vuoden osalta, merkittävimmät vaikutukset heijastuvat kuitenkin ensi vuodelle. Palkkaratkaisun vaikutukset ovat erityisen suuret, kun kuntien tulopohja samaan aikaan kasvaa vain niukasti.

Selkeimmät talouden kannalta positiiviset asiat liittyvät työllisyyskehitykseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin. Kunnan työttömyysaste on Päijät-Hämeen toiseksi alhaisin kesäkuun tietojen pohjalta (9,7 %). Kunnan sote-menojen ennustetaan pysyttelevän vuoden 2017 tasolla siitä huolimatta, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toteutumaennuste 1-6 kk osoittaa n. -10 milj. euron alijäämää.

Vuoden 2018 talousarvion toteutuma riippuu keskeisellä tavalla sote-menojen lopullisesta toteutumasta sekä syys-lokakuun verotulotilityksistä. Tilinpäätösennuste em. tekijöistä riippuen on 0- - 2 milj. euron haarukassa.  Mikäli verotulot toteutuvat talousarvion mukaisena ja sote-menot alittuvat, tilinpäätös voi päätyä tasapainoon eli 0-tulokseen. 

Joka tapauksessa osavuosikatsauksen pohja heijastelee haasteita vuoden 2019 talousarvion laadintaan ja tasapainotukseen liittyen. Haasteita ei tule helpottamaan merkittävät investointipaineet; kiinteistöjen sijaan ne painottuvat tulevan vuosikymmenen ajan infra-rakentamiseen.

 

29. elokuuta 2018

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja

 

Julkaistu: 29.08.2018 18.30