Tulos +5,3 milj. euroa !

Viime vuoden tilinpäätös on valmistumassa. Vuoden 2016 tulos tulee olemaan erinomainen, 5,3 miljoonaa euroa plussalla !

Tilinpäätöksen tulos on ennakkoarvioon nähden todella positiivinen yllätys.

Ensimmäinen huomio on se, että paljon on tehty säästöön liittyviä toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista; kaikki toimialat alittivat budjetin. Myös sosiaali- ja terveysmenot pysyivät korjatussa talousarviossa ja menokasvu hidastui. Henkilöstö on ollut mukana ja sitoutunut vahvasti uudistamaan toimintaa. Tästä ansaittu tunnustus koko henkilöstölle !

Toiseksi yksittäisillä rahoitustekijöillä on jälleen ollut iso merkitys. Tällä kertaa sellaisia olivat erityisesti kuntaliitosavustus, keskusta-alueen maankäyttökorvaus ja poistotason alentuminen.

Kolmanneksi valtion toimenpiteillä on ollut vaikutuksia; kiky-ohjelman lomarahaleikkausvaikutukset näkyvät tuloksessa.  Myös verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet jonkin verran ennakoitua paremmin.

Hyvä tulos on erittäin tärkeä onnistuminen kolmesta keskeisestä syystä: se tasapainottaa neljän vuoden negatiivista tuloskierrettä, se kertoo osaltaan uuden liitoskunnan uudistumisen hyödyistä ja luo yhdistyneelle kunnalle vakautta sekä se samalla luo puskuria tulevaisuuden haasteille.

Vuosina 2012-2015 tilinpäätösten yhteistulos on -7,65 milj. euroa, jos otetaan mukaan vastaava ajankohta Hämeenkosken osalta -10,1 milj. euroa. Vaikka negatiivisia tuloksia Hollolan osalta selittää pääosin purettavista rakennuksista tehdyt kertapoistot, ovat tulokset tosiasiallisesti kaventaneet kunnan liikkumavaraa ja varautumista tulevaisuuteen.

Viime vuoden tulos on ajoituksellisesti tärkeä. Maakuntauudistus tulee muuttamaan kuntien rahoitusjärjestelmän kokonaisvaltaisesti. Koska kokonaisvaikutuksia on lähes mahdotonta ennakoida, on tärkeää, että kunnalla on jonkinlaista puskuria.

Tärkeää on, että myös vuosien 2017-2018 tulos kyetään pitämään plussalla: tuloksella on vaikutusta kunnan taloudelliseen asemaan, koska järjestelmämuutoksen tasaus suhteutetaan uudistusta edeltävään kuntakohtaiseen tasapainoon.

 

 

Hollolassa 14. maaliskuuta 2017

 

Päivi Rahkonen

Kunnanjohtaja