Tuntiopettaja luokkamuotoisessa erityisopetuksessa

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunta, Hyvinvoinnin palvelualue, Koulutoimi

Haku päättyy: 14.6.2017 klo.15.00                  Työsuhteen kesto: Vakinainen

Ilmoitus jätetty: 1.6.2017                                 Työn luonne: Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus

Haetaan tuntiopettajaa luokkamuotoiseen erityisopetukseen Kankaan erityiskouluun. Hakijan eduksi luetaan kokemus teknisentyön ja liikunnan opetuksesta vuosiluokilla 4-9 sekä kokemus oppilaitosturvallisuustyöstä. Kankaan koulu on vaativan erityisopetuksen yksikkö. Oppilaat ovat vuosiluokilta 0-9.

Viran kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset.

Virkaan valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Noudatamme tehtävässä 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset suoraan Hollolan kunnan kirjaamoon. Hakemukseen on liitettävä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista.  

Työ alkaa: 1.8.2017                        

Palkkaus:  OVTES:n mukaan

Työavain:  

Lisätiedot:  Apulaisrehtori Laura Luhanko p. 044-7801301                                   

Julkaistu: 01.06.2017 15.30