Tupakkatuotteiden myynnin ja savuttomuuden valvonta

Lain tarkoituksena on vähentää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä keskeisenä painopisteenä on alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saatavuutta.

Tupakan myyntilupa haetaan Valviran järjestelmän kautta. Lupahakemuksen käsittelee paikallinen terveysviranomainen ja tekee maksullisen päätöksen, jonka jälkeen se siirtyy valvonnan piiriin. Myynnin valvonnasta peritään taksan mukainen vuosimaksu.

Tupakointiin liittyvät kiellot

  • Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asukkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja.
  • Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat.
  • Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias. Kielto ei kuitenkaan koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.