Työkokeilu

Työkokeilun avulla voit tutustua eri ammatteihin ja työympäristöihin käytännössä ja siten vahvistaa omia ammatinvalintaasi liittyviä vaihtoehtoja.

Työkokeilu perustuu TE-toimiston, työnhakijan ja työnantajan väliseen sopimukseen. Työnantajana voi olla kunta, yhdistys tai yritys.

Työkokeilupäivien ajalta maksetaan työttömyysetuuden ohella kulukorvausta 9 euroa/osallistumispäivä ammattitutkinnon suorittaneille ja yli 25-vuotiaille. Kulukorvaus on TE-toimiston harkinnanvarainen tuki. Kyseisen korvauksen maksaa työttömyysetuutesi maksaja.

Sisällölliset tavoitteet sekä ajallinen ja päivittäinen kesto vaihtelevat yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kunta tarjoaa työkokeilumahdollisuuksia kunnan eri työpaikoilla, joita voivat olla esim. henkilöstöravintola, päiväkoti, keittiö, siivouspalvelut, nuorisopalvelut, kirjasto, tekninen ala tai kunnossapito.

Työkokeiluoikeus myönnetään TE-toimistossa sillä edellytyksellä, että työnhakijalla on työkokeilusta merkintä asiakkaan työllistymissuunnitelmassa TE-toimistossa.

Sopiaksesi työkokeilusta varmista ensin TE-toimistosta, että se on merkitty työllistymissuunnitelmaasi. Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä kunnan työllisyyspalveluihin, josta etsitään sinulle soveltuva työkokeilupaikka.