Työkokeilu

Työkokeilun avulla voit tutustua eri ammatteihin ja työympäristöihin käytännössä ja siten vahvistaa omia ammatinvalintaasi liittyviä vaihtoehtoja.

Työkokeilu perustuu TE-toimiston, työnhakijan ja työnantajan väliseen sopimukseen. Työnantajana voi olla kunta, yhdistys tai yritys.

Työkokeilupäivien ajalta maksetaan työttömyysetuuden ohella kulukorvausta 9 euroa/osallistumispäivä ammattitutkinnon suorittaneille ja yli 25-vuotiaille. Kulukorvaus on TE-toimiston harkinnanvarainen tuki. Kyseisen korvauksen maksaa työttömyysetuutesi maksaja.

Sisällölliset tavoitteet sekä ajallinen ja päivittäinen kesto vaihtelevat yksilöllisen tarpeen mukaan.