Työllistämisen Hollola-lisä

Kunta maksaa Hollola-lisää palkkauskustannuksiin työnantajille, jotka työllistävät pitkään työttömänä olleita työnhakijoita.

Hollola-lisää voidaan myöntää hakemuksesta harkinnanvaraisena tukena yrityksille, järjestöille, yhdistyksille sekä säätiöille.

Yrityksille Hollola-lisä on korkeintaan 500 euroa/kk. Tuen suuruus on yhdistyksille ja säätiöille 250 euroa/kk pitkään työttömänä olleen aikuisen palkkaamiseen ja 500 euroa/kk alle 25-vuotiaan 3 kk työttömänä olleen nuoren palkkaamiseen.

Jos palkattava henkilö on oikeutettu TE-toimiston palkkatukeen, Hollola-lisä ei saa vaikuttaa siihen alentavasti.

Kuntalisää myönnetään enintään 6 kk/työllistetty vuotuisten määrärahojen puitteissa.

Kuntalisä on kohdistettu alle 25-vuotiaille 3 kk työttömänä olleille nuorille ja pitkään työttömänä olleille aikuisille. Työttömyyden pituus tarkistetaan TE-toimistosta.

 

Tarkista aina mahdollisuus kuntalisään työllisyysvastaavalta.

Ohesta löydät liitteinä hakuohjeet ja lisän hakulomakkeen, jonka voit täyttää ja tulostaa allekirjoitettavaksi. Lähetä täytetty lomake liitteineen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Myönnetty kuntalisä maksetaan laskutusta vastaan takautuvasti.