Työllistämisen Hollola-lisän lisäinfo

Työllistämisen Hollola-lisän lisäinfo

Kenelle Hollolan kuntalisä on tarkoitettu?
 
Hollola - lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkauskustannuksiin. Tukea myönnetään hollolalaisen alle 25-vuotiaan nuoren tai vaikeasti työllistettävän henkilön kuuden kuukauden yhdenjaksoiseen työsuhteeseen. Kuntalisää myönnetään nuorelle kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Kenelle tuki maksetaan ja minkä suuruinen se on?
Yritys voi sijaita, missä kunnassa tahansa. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Tuen suuruus on enintään 500€/kk ja tuki (yhteensä kuudelta kuukaudelta enintään 3 000€) myönnetään hakujärjestyksessä, eikä niitä voi varata. Mikäli henkilö lopettaa työsuhteensa kesken kuuden kuukauden kestävää työsopimusta, yritys on oikeutettu saamaan kunnan tuen siltä ajalta (kuukausitasolla tarkasteltuna), kun henkilö oli työssä. Mikäli työtön työnhakija on oikeutettu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen, pidetään palkkatukea ensisijaisena tukimuotona, jonka päälle voidaan maksaa kuntalisää sovitellusti, mikäli palkkatuki on alle 50% palkkauskustannuksista. Tuet voivat yhteensä olla 50% palkkauskustannuksista.

Kuntalisä yhdistyksille
Pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen myönnetään kuntalisää yhdistyksille enintään 250€/kk. Lisän myöntämisen edellytys on, että henkilö on oikeutettu palkkatukeen. Nuorelle alle 25-vuotiaalle vähintään 6 kk työttömänä olleelle henkilölle myönnetään kuntalisää enintään 500€/kk.

Työnantajavelvoitteet
Työnantaja solmii henkilön kanssa työsopimuksen ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset. Henkilö voi saada vain yhden kuuden kuukauden pituisen tukijakson. Palkka tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Bruttominimipalkka 1000€/kk (yhdistykset).

Toimintaohje työnhakijalle
- Ota yhteyttä työllisyysvastaavaan, joka selvittää oletko oikeutettu saamaan kuntalisän. Kuntalisään oikeuttavan setelin saat työllisyysvastaavalta.
- Hae työpaikkaa kuntalisä -setelin kera. Seteli on samalla info yrityksille ja voit jättää setelin yrityksen edustajalle, mikäli yritys päättää palkata sinut töihin.
- Yritys, joka kiinnostuu palkkaamaan sinut, ottaa yhteyttä työllisyysvastaavaan ja varmentaa, että määrärahaa on käytettävissä palkkaukseen.
- Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan kanssasi ja työnteko yrityksessä voi alkaa.

Toimintaohje yritykselle
Jos työnhakijalla on mukanaan kuntalisä -seteli, ota yhteyttä työllisyysvastaavaan ja selvitä, että seteli on voimassa tai jos olet palkkaamassa ko. kohderyhmään kuuluvaa henkilöä, ota yhteyttä työllisyysvastaavaan, joka selvittää, onko henkilöllä oikeus kuntalisään.

ENNEN työsopimuksen allekirjoittamista ole vielä yhteydessä Hollolan kunnan työllisyysvastaavaan sähköpostitse tai puhelimella ja varmenna, että määräraha on yrityksen käytettävissä kyseisen henkilön työllistämiseen ja toimita kuntalisähakemus työllisyysvastaavalle.

Tämän jälkeen tee työsopimus normaaliin tapaan työnhakijan kanssa ja hoida työsuhteeseen liittyvät verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset.

Laskuta palkkatodistusta vastaan Hollolan kuntaa joko kuukausittain tai kerralla 6 kuukauden työsuhteen jälkeen. Hollolan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille.

1. Työnantaja hakee työttömän hollolalaisen työllistämiseen palkkatukea Hämeen TE-toimistosta

2. Samalla työnantaja selvittää kunnan työllisyyspalveluilta mahdollisuuden saada Hollola-lisää palkkauksen tueksi. Työsopimus kannattaa tehdä vasta, kun em. tukimuodot on selvitetty.

3. Hakemus liitteineen toimitetaan Hollolan kunnan työllisyyspalveluille (Hollolan kunnan  työllisyyspalvelut, Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola)

Työllisyyspalvelujen palvelupiste

Virastotie 3 15870 Hollola
Aukioloajat
maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai 09:00 - 15:00

Yhteyshenkilöt

Anne Tapaila
044 780 1118
työllisyysvastaava

Henrik Fellman
044 780 1369
vastuuvalmentaja

Kirsi Korvenranta
044 780 1777
vastuuvalmentaja

Ritva Mattila
044 780 1234
työllisyyssihteeri