Työllistämisen Hollola-lisän lisäinfo

Työllistämisen Hollola-lisän lisäinfo

Kenelle Hollolan kuntalisä on tarkoitettu?
 
Hollola -lisä on työnantajalle myönnettävä harkinnanvarainen tuki, jota voidaan osoittaa työttömänä työnhakijana olevan henkilön palkkakustannuksiin. Tukea myönnetään hollolalaisen alle 25-vuotiaan nuoren tai pitkään työttömänä olleen henkilön kuuden kuukauden yhdenjaksoiseen työsuhteeseen. Kuntalisää myönnetään nuorelle kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Kenelle tuki maksetaan ja minkä suuruinen se on?
Yritys voi sijaita, missä kunnassa tahansa. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. Tuen suuruus on korkeintaan 500€/kk ja tuki (yhteensä kuudelta kuukaudelta korkeintaan 3 000€) myönnetään hakujärjestyksessä, eikä niitä voi varata. Mikäli henkilö lopettaa työsuhteensa kesken kuuden kuukauden kestävää työsuhdetta, yritys on oikeutettu saamaan kunnan tuen siltä ajalta (kuukausitasolla tarkasteltuna), kun henkilö oli työssä. Mikäli työtön työnhakija on oikeutettu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen, pidetään palkkatukea ensisijaisena tukimuotona, jonka päälle voidaan maksaa kuntalisää sovitellusti, mikäli palkkatuki on alle 50% palkkauskustannuksista. Tuet voivat yhteensä olla 50% palkkauskustannuksista.

Kuntalisä yhdistyksille
Pitkään työttömänä olleen henkilön palkkaamiseen myönnetään kuntalisää yhdistyksille korkeintaan 250€/kk. Lisän myöntämisen edellytys on, että henkilö on oikeutettu palkkatukeen. Nuorelle alle 25-vuotiaalle vähintään 6 kk työttömänä olleelle henkilölle myönnetään kuntalisää korkeintaan 500€/kk.

Työnantajavelvoitteet
Työnantaja solmii henkilön kanssa työsopimuksen ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä ansaitut lomakorvaukset. Henkilö voi saada vain yhden kuuden kuukauden pituisen tukijakson. Palkka tulee olla työehtosopimuksen mukainen ja työaika minimissään 20h/vko.

Toimintaohje työnhakijalle
- Ota yhteyttä työllisyysvastaavaan, joka selvittää oletko oikeutettu saamaan kuntalisän. 
- Hae työpaikkaa ja kerro kuntalisäoikeudestasi.
- Yritys, joka kiinnostuu palkkaamaan sinut, ottaa yhteyttä työllisyysvastaavaan ja varmentaa, että määrärahaa on käytettävissä palkkaukseen.
- Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan kanssasi ja työnteko yrityksessä voi alkaa.

Toimintaohje yritykselle
Kun työnhakija kertoo että hänellä on oikeus kuntalisään, ota yhteyttä työllisyysvastaavaan. Näin varmennat, että määräraha on yrityksen käytettävissä kyseisen henkilön työllistämiseen. Samalla tarkista, onko työnhakijalla TE-toimiston myöntämä palkkatukioikeus (työnhakijakohtainen). 

1. Jos palkkatukioikeus on; työnantaja hakee työnhakijalle palkkatuen TE-toimistosta ja sen jälkeen toimittaa kuntalisähakemuksen työllisyysvastaavalle.

2. Jos palkkatukioikeutta ei ole; työnantaja hakee kuntalisää toimittamalla kuntalisähakemuksen työllisyysvastaavalle.

Työsopimus voidaan tehdä vasta, kun em. tukimuodot on selvitetty.

Laskuta palkkatodistusta vastaan Hollolan kuntaa joko kuukausittain tai kerralla 6 kuukauden työsuhteen jälkeen. Hollolan kunta maksaa tuen työnantajan ilmoittamalle tilille.

3. Hakemus liitteineen toimitetaan Hollolan kunnan työllisyyspalveluille (Hollolan kunnan  työllisyyspalvelut, Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola)

Lisätietoja

Anne Tapaila
044 780 1118
työllisyysvastaava

etunimi.sukunimi@hollola.fi